Door borstkanker kan uw leven flink ontregeld raken. Het helpt wanneer u hier regelmatig bij stil staat en erover praat. B-bewust helpt u hierbij.

Tijdens het behandelproces zullen er beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen waarin u een actieve rol kunt hebben. Kernvragen zijn dan: ‘Wat wil ík?’ en ‘Wat vind ík belangrijk?’. De huisarts, de behandelend arts en de verpleegkundigen kunnen belangrijke gesprekspartners zijn die veel informatie kunnen geven. Bereid deze gesprekken voor met de checklists van b-bewust.nl.