Als op een afdeling bij een patiënt een VRE (Vancomycine Resistente Enterokok) wordt aangetoond, start de afdeling Infectiepreventie een contactonderzoek. Dit houdt in: Om te controleren of de bacterie zich heeft verspreid wordt bij alle patiënten die (mogelijk) contact hebben gehad met deze patiënt, een VRE-onderzoek gedaan. Patiënten die in een bepaalde periode opgenomen zijn geweest op de desbetreffende afdeling en dus mogelijk de VRE-bacterie bij zich dragen, zijn in kaart gebracht en ontvangen een brief om hen hierover te informeren.

Wat is VRE?

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een resistente enterokok. Dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor de gangbare antibiotica. Dat betekent dat deze bacterie, wanneer het een infectie veroorzaakt, heel moeilijk te behandelen is met de meest gangbare medicijnen. Van nature komen enterokokken voor in de darmen.