Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De afdeling Infectiepreventie richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van infecties die patiënten kunnen oplopen tijdens opname en behandeling in een ziekenhuis. Door de juiste maatregelen te nemen, kunnen we het aantal infecties laag houden. 

Coördineren en uitvoeren infectiepreventiebeleid

Infectiepreventie coördineert het infectiepreventiebeleid van het ziekenhuis en voert dit uit. Het infectiepreventiebeleid wordt afgestemd op de landelijke richtlijnen. De afdeling:

  • voorkomt en bestrijdt de verspreiding van micro-organismen, zoals MRSA
  • spoort ziekenhuisinfecties op en registreert en analyseert deze
  • geeft instructie, voorlichting en scholing op het gebied van hygiëne en infectiepreventie
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om infectiepreventie
  • stelt protocollen en beleidsadviezen op en implementeert deze
  • toetst of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste effect hebben

De afdeling werkt nauw samen met het laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (MMI).

Onze zorgverleners