Deze folder geeft u informatie over Weber A avulsie enkel. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

U heeft een breuk in het uiterste deel van uw kuitbeen (Weber A) of een los botschilletje van een van de botten waaruit uw enkel bestaat (avulsiefractuur). Breuken die zo ontstaan zijn vergelijkbaar met een scheur in de enkelbanden en worden dan ook op dezelfde manier behandeld. Dit letsel herstelt in principe goed en zonder problemen. We behandelen dit met een soort kous (tubigrip) en een enkelbrace.

 

Information in English

This leaflet provides you with information about Ankle Weber A or Avulsion Fracture. You should know that your personal situation may differ from the one described here.

You have a fracture of the ankle (weber A) or a “pull-off” fragment of one of the bones in your foot (avulsion fracture). These fractures are similar to a torn ankle ligament and are treated similarly.