Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Chronische wonden kunnen door diverse oorzaken niet genezen. Wij beoordelen in ons centrum of dat mogelijk komt door een gebrek aan zuurstof rondom de wond. De arts hyperbare geneeskunde van het centrum beoordeelt of uw wond in aanmerking komt voor hyperbare zuurstoftherapie. Tijdens dit onderzoek wordt de grootte, de diepte en de aard van de wond beoordeeld. Met geavanceerde apparatuur (transcutane zuurstofmeting) maken wij een inschatting of u baat heeft bij deze vorm van therapie. De wondbehandeling is gebaseerd op een overmaat aan zuurstof onder overdruk in combinatie met speciale verbandtechnieken. Tevens geven wij uitgebreid advies over wondverzorging en over het voorkomen van achteruitgang of opnieuw ontstaan van wondproblemen.

Beter van zuurstof voorzien

Een behandeling met hyperbare zuurstof voorziet weefsels beter van zuurstof en bevordert de genezing van bestralingswonden, diabetische wonden en bepaalde infecties. Ook patiënten met chronische ontstekingen van blaas en darmen ten gevolge van bestraling behoren tot de doelgroep. Patiënten die zijn blootgesteld aan gassen zoals koolmonoxide, rookvergiftigingen kunnen uitstekend behandeld worden met hyperbare zuurstoftherapie. Bij een behandeling met hyperbare zuurstof ademt de patiënt 100% zuurstof in via een masker bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Dit gebeurt in een hyperbare behandelkamer, waar de luchtdruk kan worden verhoogd. Doordat de zuurstof onder druk wordt ingeademd, wordt 12 keer méér zuurstof dan de normale hoeveelheid in het lichaam opgenomen. De weefsels, waar te weinig zuurstof komt, worden hierdoor beter van zuurstof voorzien. Probleemwonden en bepaalde infecties genezen hierdoor beter en sneller. In bestraald weefsel wordt door de verhoogde zuurstofspanning in het lichaam de aanmaak van nieuwe haarvaatjes gestimuleerd.