Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over een zoledroninezuurinfuus (Zometa®) bij borstkanker. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Bisfosfonaten

U komt in aanmerking voor een behandeling met bisfosfonaat. Uw specialist heeft dit met u besproken. Deze behandeling krijgt u naast de behandeling met antihormoontherapie. Meestal wordt het medicijn zoledroninezuur (Zometa®) voorgeschreven. Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de cellen die bot afbreken en de cellen die bot aanmaken. Het medicijn zorgt voor een juiste balans tussen deze cellen.

Het doel van de behandeling met bisfosfonaat is het verkleinen van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen bij borstkanker.

Sinds 2015 wordt de behandeling met bisfosfonaten gegeven met als doel de kans op uitzaaiingen te verkleinen. Bisfosfonaten worden echter al langer gebruikt. Bijvoorbeeld bij de behandeling van botontkalking (osteoporose).

Remming groei tumorcellen

Daarnaast remmen bisfosfonaten de groei van eventueel nog aanwezige tumorcellen af. Dit werkt zo: als tumorcellen zich willen delen, worden nieuwe bloedvaten aangemaakt om de tumorcellen van zuurstof en voedingsstoffen te voldoen. Bisfosfonaten gaan de vorming van deze bloedvaten tegen. Zo kunnen kwaadaardige tumorcellen zich niet ongeremd blijven delen.

Zoledroninezuur

Meestal krijgt u het bisfosfonaat zoledroninezuur (Zometa®) voorgeschreven. U krijgt zoledroninezuur toegediend via een infuus. De toediening van het medicijn duurt de eerste keer 45 minuten, de daaropvolgende keren 15 minuten. In totaal neemt de behandeling maximaal een uur in beslag. Zoledroninezuur wordt in uw situatie 2 x keer per jaar toegediend. Dit gebeurt gedurende 3 jaar.

Goed om te weten

  • De eerste 2 behandelingen vinden plaats in het ziekenhuis, op de afdeling dagbehandeling.
  • De daaropvolgende toedieningen kunnen indien u dat wenst en mogelijk is thuis plaatsvinden. Een ervaren verpleegkundige komt dan bij u thuis.
  • Wij raden u aan om na de eerste toediening niet zelf auto te rijden, in verband met mogelijke reacties op het infuus (zie mogelijke bijwerkingen). Als u na de eerste 2 toedieningen geen acute bijwerkingen heeft, dan worden die bij de vervolgtoedieningen ook niet verwacht.
  • Om de kans op bijwerkingen te beperken neemt u na het infuus 2 tabletten paracetamol. U mag dit herhalen tot maximaal 4 x per dag 2 tabletten.
    Het is goed om vóór en na het infuus extra te drinken, bijvoorbeeld 1-2 glazen water voor die tijd en 1-2 glazen na het infuus.
  • Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en voldoende vitamine D noodzakelijk. Uw oncoloog of verpleegkundig specialist schrijft u daarom een combinatie medicijn voor.
  • Voorafgaand aan het infuus wordt bloed geprikt om de nierfunctie en het calcium te controleren.