Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over Zometa (Zoledroninezuur) infuus. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

U komt in aanmerking voor een behandeling met bisfosfonaat. Uw specialist heeft dit met u besproken. Deze
behandeling krijgt u naast de behandeling met antihormoontherapie. Meestal wordt het medicijn zoledroninezuur (Zometa®) voorgeschreven. Het doel van de behandeling met bisfosfonaat is het verkleinen van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen bij borstkanker. Sinds 2015 wordt de behandeling met bisfosfonaten gegeven met als doel de kans op uitzaaiingen te verkleinen. Bisfosfonaten worden echter al langer gebruikt. Bijvoorbeeld bij de behandeling van botontkalking (osteoporose).

Bisfosfonaten

Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de cellen die bot afbreken en de cellen die bot
aanmaken. Het medicijn zorgt voor een juiste balans tussen deze cellen.

Remming groei tumorcellen

Daarnaast remmen bisfosfonaten de groei van eventueel nog aanwezige tumorcellen af. Dit werkt zo: als tumorcellen zich willen delen, worden nieuwe bloedvaten aangemaakt om de tumorcellen van zuurstof en voedingsstoffen te voldoen. Bisfosfonaten gaan de vorming van deze bloedvaten tegen. Zo kunnen kwaadaardige tumorcellen zich niet ongeremd blijven delen.