Uw behandelend arts heeft voor u een zoutbelastingtest afgesproken.  In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Algemeen

Hoge bloeddruk en Aldosteron
Boven de nieren liggen de bijnieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, maakt verschillende hormonen aan waaronder het hormoon Aldosteron. Aldosteron heeft een belangrijke functie in het vasthouden van natrium (= zout) in het lichaam. Dat is nodig als de bloeddruk laag is. Een teveel aan natrium in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk. Dit natrium wordt in normale toestand snel door de nieren uitgescheiden omdat het Aldosteron dan daalt. Een te grote aanmaak van het hormoon Aldosteron, ook als het niet nodig is, maakt dat natrium niet goed uitgescheiden kan worden en dat de bloeddruk hoog blijft of zelfs stijgt. Normaal daalt het hormoon Aldosteron in het bloed wanneer extra zout wordt toegediend. Bij patiënten met een overproductie van Aldosteron (= primair hyperaldosteronisme) wordt die daling niet gezien.

Bij een zoutbelastingtest krijgt u via een infuus, vier uur lang, extra zout (natrium) toegediend. Het doel van een zoutbelastingtest is om door middel van bloedafname een mogelijke verklaring te vinden voor een hoge bloeddruk of een te laag kaliumgehalte in het bloed.

Voorbereiding

  • Neem op de dag van de zoutbelastingtest alleen een licht ontbijt die bestaat uit: één kop thee en twee beschuiten met beleg. Na dit ontbijt blijft u nuchter tot ná de test. U mag wel af en toe een slokje water.
  • Sommige medicijnen kunnen het resultaat van het onderzoek beïnvloeden. Uw behandelend arts bespreekt van tevoren met u welke medicijnen u moet stoppen voor de test. Gebruikt u kaliumtabletten dan dient u deze altijd in te nemen. Bent u tijdens het gesprek met uw arts vergeten het gebruik van bepaalde medicijnen te melden, geef dat dan alsnog door aan de verpleegkundige.
  • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.
  • Zorg dat u voor het onderzoek meer dan twee uur wakker bent.
  • Rust voor het onderzoek, minimaal één uur, in een comfortabele zittende houding.