Voorgenomen plannen Adrz op Schouwen-Duiveland

Adrz is voornemens te besluiten de zorg die het ziekenhuis levert vanuit de Victoriakliniek in Zierikzee af te bouwen.

Al bijna tien jaar is de medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland onderwerp van gesprek. Nadat ongeveer zeven jaar geleden, in verband met de staat van het gebouw, de zorg al flink is afgebouwd, ziet het ziekenhuis door structureel personeelstekort en flink stijgende kosten geen andere oplossing dan de concentratie van zorg op de andere twee locaties van Adrz in Goes en Vlissingen.

Adrz ging met dit voorgenomen besluit niet over één nacht ijs. Na het sluiten van de operatiekamers in Zierikzee, het afbouwen van de klinische activiteiten en dagbehandeling, vonder er constant gesprekken plaats tussen het ziekenhuis en partners over de te bieden zorg in Zierikzee. Met de gemeente besprak het ziekenhuis mogelijkheden voor zorg op een andere locatie in Zierikzee. Er werd gesproken over nieuwbouw, samen optrekken met huisartsen, samen optrekken met verpleeghuizen of thuiszorg. Adrz vroeg de gemeente zelfs locatiestudies te doen om te kijken hoe ze samen konden optrekken. Al deze initiatieven liepen op niets uit. Ondertussen voldeed het gebouw steeds minder aan de strenger wordende kwaliteitseisen en zou in dure apparatuur geïnvesteerd moeten worden om zorg te kunnen blijven leveren.

Het ziekenhuis zocht ook op dat vlak naar alternatieven. Andere organisaties werden benaderd om te kijken of samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van diagnostiek, mogelijk was. Ook die gesprekken liepen op niets uit. Mede daarom besloot Adrz in 2022 een plan uit te werken dat uitgaat van de Victoriakliniek. Onderdelen van dit plan waren: centreren van de zorg die Adrz biedt in het gebouw (doordat veel zorg is afgebouwd zit Adrz door heel het gebouw met verschillende vormen van zorg), minder vierkante meters, meer gebruik maken van hetzelfde personeel en minimale kostenstijging.

De uitwerking van het plan blijkt onmogelijk. Niet alleen stijgen de kosten exponentieel: de verhuurder wil het gebouw wel up-to-date maken, maar dat ziet het ziekenhuis doorberekend in de huurprijs. De grootste bottleneck is personeel. Het lukt Adrz gewoonweg niet om op drie locaties de kwaliteit van zorg te bieden die iedere patiënt verdient. Bovendien is de zorg in Zierikzee al zo afgebouwd dat patiënten voor aanvullende diagnostiek, een ingreep of behandeling toch al naar Goes of Vlissingen moeten.

Adrz voelt zich verantwoordelijk voor de zorg in Zeeland en doet er alles aan de zorg in Zeeland voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat maakt het ziekenhuis onder ander mogelijk door de minimale zorg die nog in Zierikzee geboden wordt af te bouwen, tenminste op de manier zoals het ziekenhuis de zorg nu aanbiedt. Hoewel het ziekenhuis de afgelopen jaren, recentelijk vorig jaar nog, veelvuldig met partners in de regio heeft gesproken over slimme manieren van samenwerken en deze gesprekken op niets uit zijn gelopen, neemt Adrz opnieuw de verantwoordelijkheid. Op verzoek van de gemeente gaat het ziekenhuis opnieuw om de tafel met partners in de regio om te kijken of, door slim samen te werken, er wellicht een vorm van medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland beschikbaar kan blijven.

Onderdeel van het besluitvormingsproces is interne beraadslaging, advies van adviesorganen, betrekken van medewerkers en medisch specialisten en het in vertrouwen meenemen van externe stakeholders. Adrz zat nog midden in dit proces toen, na een vertrouwelijk gesprek met de wethouder, de wethouder besloot toch (onder embargo) gemeenteraad en media te informeren. Het interne proces van het ziekenhuis is hiermee verstoord en Adrz is genoodzaakt snel te reageren, terwijl het ziekenhuis nog wacht op terugkoppeling van interne stakeholders.

Noot voor de lezer: in Zierikzee is al jaren geen afdeling spoedeisende hulp meer aanwezig. Inwoners en iedereen die op Schouwen-Duiveland verblijft, komt bij de spoedeisende hulp in Goes, waar Adrz jaarlijks bijna 30.000 patiënten ziet.