FAQ archief titel

FAQ archief introductie

Wordt thuismonitoring vergoed?

Thuismonitoring wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit valt wel onder uw eigen risico. Voor meer vragen over vergoedingen vanuit het basispakket kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie.

Is de open dag geschikt voor gezinnen en kinderen?

De open dag van Adrz is voor iedereen het bezoeken waard. Sommige afdelingen hebben speciaal voor kinderen leuke activiteiten.

Hoe kan ik me aanmelden voor de open dag?

U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor de open dag. Het ziekenhuis is vrij toegankelijk.

Wat is de datum en locatie van de open dag?

De open dag van Adrz vindt op zaterdag 28 oktober 2023 van 10.00 tot 15.00 uur plaats. Het adres is: ‘s-Gravenpolderseweg 114

Ik heb zelf mijn uitslagen al bekeken via Mijn Adrz en maak me ongerust. Kan ik mijn afspraak met de arts vervroegen om dit te bespreken?

Het is helaas niet mogelijk de afspraak te vervroegen. We plannen alle afspraken zorgvuldig in op basis van de beschikbaarheid, dit betekent dat jouw afspraak al is ingepland op de eerstvolgende mogelijkheid. Daarnaast heeft jouw behandelaar voldoende tijd nodig om de uitslagen voorafgaand aan de afspraak te bekijken en te bespreken. We vragen je dan ook vriendelijk geen contact op te nemen met het verzoek de afspraak te vervroegen.

Bij sprake van ernstig afwijkende uitslagen zijn die een directe bedreiging vormen voor de patiënt en snelle behandeling vereisen, zal de arts uiteraard direct handelen en contact opnemen.

Waarom zie ik alleen mijn basisverzekering?

Op Mijn Adrz heeft u inzicht in uw basisverzekering. Heeft u een aanvullende verzekering? Deze is niet zichtbaar op Mijn Adrz maar is wel bekend bij de zorgadministratie van Adrz. U hoeft hier niet speciaal contact voor op te nemen.

Wat gebeurt er om de verkeershinder te beperken?

Voor patiënten die met eigen vervoer voor een behandeling of onderzoek naar het Erasmus MC gaan, wordt verwacht dat de reistijd (aanzienlijk) langer kan zijn. Dat is zeer vervelend, maar helaas niet te voorkomen. Om de hinder van afsluitingen te beperken treft Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. De renovaties worden zo veel mogelijk in weekenden en vakantieperiodes uitgevoerd, dan is er minder verkeer op de weg. Verder zijn er maatregelen als omleidingen, adviesroutes, aanpassingen van bestaande wegen. Zij houden het openbaar vervoernetwerk in stand en er komen acties om fietsen of reizen met het openbaar vervoer te stimuleren.

Een totaaloverzicht van de maatregelen staat op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.

Adrz heeft afspraken gemaakt met de regio over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg. Ook informeren en helpen we waar nodig en mogelijk patiënten, naasten, medewerkers en medisch specialisten indien er problemen dreigen te ontstaan.

Waar vind ik meer informatie?

Rijkswaterstaat communiceert over  de voortgang van de renovatie, de afsluitingen, de omleidingen,de maatregelen en de alternatieven om de hinder en vertragingen te beperken via de website van Rijkswaterstaat (Heinenoordtunnel).

Hebben de afsluitingen/omleidingen invloed op mijn ziekenhuisbezoek?

Om de renovaties veilig uit te kunnen voeren zijn korte en langere afsluitingen van de brug en de tunnel noodzakelijk. Het verkeer wordt omgeleid en moet tijdens de afsluiting rekening houden met extra reistijd in de spitsen die op kan lopen tot meer dan een uur.

Patiënten die met spoed naar het Erasmus MC moeten en patiënten uit ons verzorgingsgebied die in Erasmus MC onder behandeling zijn, kunnen vertraging oplopen door de werkzaamheden. In het geval van de Heinenoordtunnel kan spoedverkeer gebruik maken van de tweede buis.

Welke wegwerkzaamheden vinden er plaats?

Bij de Heinenoordtunnel worden alle technische installaties vervangen, zoals ventilatoren, brandblusvoorzieningen, camera’s en luidsprekers. Er komt een middeltunnelkanaal, de bestaande dienstgebouwen worden gerenoveerd en in de tunnel komen onder andere nieuwe lichtroosters, nieuwe ledverlichting en nieuw asfalt. Dit wordt gedaan in 2023 en 2024.

Wanneer is de Haringvlietbrug afgesloten?

  • van 9 juni tot 4 augustus 23.00 uur 2023
  • In het najaar wordt de tunnel enkele nachten afgesloten.

Kijk voor de actuele planning op rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug.

Wanneer is de N59 afgesloten?

  • van 7 augustus t/m 28 augustus is de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en aansluiting Den Bommel (Schaapsweg) afgesloten.

Wanneer is de Heinenoordtunnel afgesloten?

  • Van 7 augustus tot en met 1 september 2023.
  • In 2023 en 2024 is de tunnel ook een groot aantal weekenden en nachten, meestal in 1 rijrichting, afgesloten.

Voor de weekend- en nachtafsluitingen, zie de actuele planning op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.

Hoe download ik mijn medisch dossier?

In Mijn Adrz kunt u een samenvatting van uw medisch dossier downloaden, namelijk het Basis Gegevensset Zorg (BgZ). De BgZ bestaat uit een landelijke standaardset van patiëntgegevens die (bijna) altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg. U gaat hiervoor naar het tabblad ‘Dossier’ > ‘Mijn dossier downloaden onder het kopje medische gegevens.

Hoe check ik online in voor een afspraak of opname in Goes?

U ontvangt 24 tot 48 uur voor uw geplande afspraak of opname een mail met daarin informatie over het online inchecken van uw afspraak of opname via Mijn Adrz over uw afspraak of opname. De QR code die u ontvangt na het online inchecken werkt alleen op de aanmeldzuilen voor afspraken en opnames op de Adrz locatie Goes.

U logt voor online inchecken in op Mijn Adrz. Op de homepagina ziet u de melding “Check online in”. Eerst controleert u uw gegevens. Indien van toepassing wordt daarna uw toestemming voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners uitgevraagd. Vervolgens bevestigt u het online inchecken. U ontvangt dan een mail met een QR code. Die kunt u scannen bij de aanmeldzuilen in Goes. Na het selecteren van uw afspraak ontvangt u het ticket waarop de definitieve routenummer van uw afspraak of opname staat.

Hoe vind ik een logopedist buiten het ziekenhuis na ontslag?

Indien u na ontslag nog logopedie nodig heeft, zal uw logopedist u informeren over waar u terecht kan. U kunt ook zelf een logopedist bij u in de buurt zoeken via logopedie.nl of logopedistenzeeland.nl Voor specialistische logopedie op het gebied van (neurologische) taal, spraak en slikklachten bij volwassenen kunt u het best contact opnemen met verpleeg- en revalidatie-instellingen waar logopedisten werken die ook eerstelijns logopedie aanbieden.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Zolang u bent opgenomen in het ziekenhuis behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen. Wanneer u na ontslag logopedie vervolgd bij een vrijgevestigde praktijk valt logopedie binnen het basispakket.

Wat doet Adrz met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en de dienstverlening in Adrz te verbeteren.

Ik heb een andere vraag over deelname. Bij wie kan ik terecht?

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek, de vragen of de methodiek kunt u contact opnemen met de verantwoordelijken binnen Adrz via adrz.pto@adrz.nl.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen maar wel een ervaring of een klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

Heeft u een ervaring of klacht die u met ons wil delen, dan kan dat op verschillende manieren. Kijk voor meer informatie op de website.

Ik wil niet benaderd worden voor de vragenlijst. Hoe regel ik dat?

Wilt u geen uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen? Dan kunt u dit aangeven op het online patiëntenportaal Mijn Adrz. Op de pagina Toestemmingen klikt u op de knop Tevredenheidsonderzoek. Deze staat alleen op ‘aan’ als u in het verleden toestemming heeft gegeven. U kunt ook bij de Adrz-receptie vragen om dit voor u aan te passen in het systeem of u kunt het regelen via het digitale Toestemmingsformulier.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Ja, Adrz heeft een contract en verwerkersovereenkomst met de uitvoerende partij Mediquest waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld;
  • persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen;
  • uw gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitnodiging;
  • persoonsgegevens mogen ook niet voor een ander doel worden gebruikt dan deze vragenlijst.

Is het onderzoek vertrouwelijk?

Ja, het onderzoek is vertrouwelijk. Het onderzoek wordt in opdracht van Adrz uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest. Mediquest heeft geen inzage in uw patiëntgegevens. De onderzoeksgegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig verwerkt. Heeft u de vragenlijst na twee weken niet ingevuld, dan ontvangt u automatisch eenmalig een herinnering. Wij kunnen niet zien of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook uw antwoorden kunnen wij niet inzien. Het e-mailadres dat wij aan Mediquest hebben aangeleverd wordt na het invullen van de vragenlijst, na maximaal 2 maanden, verwijderd uit alle bestanden door Mediquest.

Hoe kan het dat iemand die overleden is, toch wordt aangeschreven?

Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek gaan we uit van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets verandert in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld overlijden) van de patiënt, terwijl dat nog niet in onze systemen is verwerkt. Als uw gegevens niet juist zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan Adrz.

Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?

Nee, het is niet meer mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het onderzoek?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. U kunt alleen meedoen aan het onderzoek als u een e-mail met een uitnodiging van Mediquest, namens ons/Adrz heeft ontvangen. Het onderzoek is digitaal en de vragenlijst staat op internet.

Waarom word ik uitgenodigd voor dit onderzoek?

Wij willen graag uw mening over de zorg van Adrz, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. Vanuit onze bestanden worden alle patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven én bij het ziekenhuis bekend zijn, met een e-mailadres geselecteerd. Deelname is vrijwillig en vertrouwelijk en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.