FAQ archief titel

FAQ archief introductie

Hoe vind ik een logopedist buiten het ziekenhuis na ontslag?

Indien u na ontslag nog logopedie nodig heeft, zal uw logopedist u informeren over waar u terecht kan. U kunt ook zelf een logopedist bij u in de buurt zoeken via logopedie.nl of logopedistenzeeland.nl Voor specialistische logopedie op het gebied van (neurologische) taal, spraak en slikklachten bij volwassenen kunt u het best contact opnemen met verpleeg- en revalidatie-instellingen waar logopedisten werken die ook eerstelijns logopedie aanbieden.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Zolang u bent opgenomen in het ziekenhuis behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen. Wanneer u na ontslag logopedie vervolgd bij een vrijgevestigde praktijk valt logopedie binnen het basispakket.

Wat doet Adrz met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en de dienstverlening in Adrz te verbeteren.

Ik heb een andere vraag over deelname. Bij wie kan ik terecht?

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek, de vragen of de methodiek kunt u contact opnemen met de verantwoordelijken binnen Adrz via adrz.pto@adrz.nl.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen maar wel een ervaring of een klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

Heeft u een ervaring of klacht die u met ons wil delen, dan kan dat op verschillende manieren. Kijk voor meer informatie op de website.

Ik wil niet benaderd worden voor de vragenlijst. Hoe regel ik dat?

Wilt u geen uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen? Dan kunt u dit aangeven op het online patiëntenportaal Mijn Adrz. Op de pagina Toestemmingen klikt u op de knop Tevredenheidsonderzoek. Deze staat alleen op ‘aan’ als u in het verleden toestemming heeft gegeven. U kunt ook bij de Adrz-receptie vragen om dit voor u aan te passen in het systeem of u kunt het regelen via het digitale Toestemmingsformulier.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Ja, Adrz heeft een contract en verwerkersovereenkomst met de uitvoerende partij Mediquest waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:

 • alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld;
 • persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen;
 • uw gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitnodiging;
 • persoonsgegevens mogen ook niet voor een ander doel worden gebruikt dan deze vragenlijst.

Is het onderzoek vertrouwelijk?

Ja, het onderzoek is vertrouwelijk. Het onderzoek wordt in opdracht van Adrz uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest. Mediquest heeft geen inzage in uw patiëntgegevens. De onderzoeksgegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig verwerkt. Heeft u de vragenlijst na twee weken niet ingevuld, dan ontvangt u automatisch eenmalig een herinnering. Wij kunnen niet zien of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook uw antwoorden kunnen wij niet inzien. Het e-mailadres dat wij aan Mediquest hebben aangeleverd wordt na het invullen van de vragenlijst, na maximaal 2 maanden, verwijderd uit alle bestanden door Mediquest.

Hoe kan het dat iemand die overleden is, toch wordt aangeschreven?

Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek gaan we uit van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets verandert in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld overlijden) van de patiënt, terwijl dat nog niet in onze systemen is verwerkt. Als uw gegevens niet juist zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan Adrz.

Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?

Nee, het is niet meer mogelij om de vragenlijst op papier in te vullen.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het onderzoek?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. U kunt alleen meedoen aan het onderzoek als u een e-mail met een uitnodiging van Mediquest, namens ons/Adrz heeft ontvangen. Het onderzoek is digitaal en de vragenlijst staat op internet.

Waarom word ik uitgenodigd voor dit onderzoek?

Wij willen graag uw mening over de zorg van Adrz, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. Vanuit onze bestanden worden alle patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven én bij het ziekenhuis bekend zijn, met een e-mailadres geselecteerd. Deelname is vrijwillig en vertrouwelijk en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Ik zie geen datum of tijdstip naar mijn voorkeur in Mijn Adrz

U kunt ongeveer tot 12 weken vooruitplannen. Staat er geen datum of tijdstip van uw voorkeur tussen? Of staat de afspraak die u wilt inplannen niet in dit overzicht? Dan is het (nog) niet mogelijk om deze afspraak online te maken. Neem dan contact op met de Afspraakcentrale van Adrz. Deze is bereikbaar via 088 125 00 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.00-13.00 uur).

Ik kan mijn afspraak niet online inplannen op Mijn Adrz.

Niet alle afspraken kunt u zelf online maken. Op dit moment doen de poli Dermatologie en Gynaecologie voor een aantal van hun afspraken mee aan de proef voor online inplannen.

Bij een verwijzing staat in uw verwijsbrief of uw afspraak online inplanbaar is. U heeft hier 3 dagen de tijd voor. Heeft u te lang gewacht met uw afspraak online te plannen, dan plant een medewerker van de Afspraakcentrale van Adrz een afspraak voor u in. Zij nemen dan telefonisch of per post contact met u op.

Bij een vervolgafspraak vertelt de zorgverlener als u deze online kunt inplannen. U kunt deze vervolgafspraak inplannen als deze zichtbaar wordt in Mijn Adrz. Dit gebeurt ongeveer 11 weken voordat u moet terugkomen bij de arts. De in te plannen vervolgafspraak blijft zichtbaar totdat u of de Afspraakcentrale de afspraak heeft ingepland.

Hoeveel tijd heb ik om een vervolgafspraak in te plannen?

De in te plannen vervolgafspraak wordt ongeveer 11 weken voordat u moet terugkomen bij de arts, zichtbaar in Mijn Adrz. De in te plannen vervolgafspraak blijft zichtbaar totdat u of de Afspraakcentrale de afspraak heeft ingepland. De vervolgafspraak kunt u op Mijn adrz vinden onder ‘Mijn afspraken’ > ‘Afspraken op de wachtlijst’.

Heeft u vanaf 8 weken voordat u moet terugkomen bij uw zorgverlener uw afspraak nog niet online gemaakt? Dan plant een medewerker van de Afspraakcentrale van Adrz een afspraak voor u in en neemt contact met u op. Dit kan telefonisch of per post zijn.

Hoeveel tijd heb ik om een verwijzing online inplannen?

De verwijzing die u online kunt inplannen vindt u onder het kopje ‘Nog in te plannen verwijzingen’. U heeft 3 dagen de tijd om uw verwijzing online in te plannen. Als u te lang hebt gewacht met uw afspraak online te plannen, dan ziet u deze niet meer in Mijn Adrz. Dan plant een medewerker van de Afspraakcentrale de afspraak voor u in en neemt contact met u op. Dit kan telefonisch of per post zijn.

Hoe zie ik welke afspraken ik heb gemaakt?

Alle gemaakte afspraken zijn zichtbaar in Mijn Adrz bij ‘Mijn afspraken’ > ‘Aankomende afspraken en opnames’. Bij alle afspraken die u online heeft gemaakt op Mijn Adrz is de optie ‘Veranderen’ beschikbaar.

Welke afspraken kan ik online wijzigen in mijn Adrz?

Afspraken die u online heeft gemaakt op Mijn Adrz kunt u ook online wijzigen. Alle gemaakte afspraken zijn zichtbaar in Mijn Adrz bij ‘Mijn afspraken’ > ‘Aankomende afspraken en opnames’. Bij alle afspraken die u online heeft gemaakt op Mijn Adrz is de optie ‘Veranderen’ beschikbaar.

Afspraken die de Afspraakcentrale heeft gemaakt, kunt u alleen wijzigen door contact op te nemen met de Afspraakcentrale. Deze is bereikbaar via 088 125 00 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.00-13.00 uur). U kunt een afspraak tot 3 dagen van tevoren online wijzigen.

Ik kan of wil mijn afspraak niet online inplannen via Mijn Adrz.

U kunt dan altijd contact opnemen met de Afspraakcentrale van Adrz. Deze is bereikbaar via 088 125 00 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.00-13.00 uur). De medewerkers van de Afspraakcentrale kunnen de afspraak voor u inplannen.

Heeft u 3 werkdagen na het krijgen van uw verwijzing uw afspraak nog niet online gemaakt op mijn Adrz? Dan plant een medewerker van de Afspraakcentrale van Adrz de afspraak voor u in en neemt contact met u op. Dit kan telefonisch of per post zijn.

Bij een vervolgafspraak neemt de Afspraakcentrale contact met u op als u 8 weken voordat u moet terugkomen bij uw zorgverlener de afspraak nog niet online heeft gemaakt. Dit kan telefonisch of per post zijn.

Welke afspraken kan ik online maken op Mijn Adrz?

In uw verwijsbrief staat of u de afspraak zelf online kunt maken op Mijn Adrz. U kunt geen afspraak inplannen zonder een verwijzing. De in te plannen afspraak staat voor u klaar in Mijn Adrz.

Bij een vervolgafspraak vertelt de zorgverlener als u deze online kunt inplannen. U kunt deze vervolgafspraak inplannen als deze zichtbaar wordt in Mijn Adrz. Dit gebeurt ongeveer 11 weken voordat u moet terugkomen bij de arts.

Staat er geen datum of tijdstip van uw voorkeur tussen? Of staat de afspraak die u wilt inplannen niet in dit overzicht? Dan is het (nog) niet mogelijk om deze afspraak online te maken. Neem dan contact op met de Afspraakcentrale van Adrz. Deze is bereikbaar via 088 125 00 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.00-13.00 uur).

Heeft u een tolk nodig? Neem dan contact op met de Afspraakcentrale van Adrz en plan met hen de afspraak in. Dan kan Adrz tijdig een tolk voor u regelen.

Welke zorgverzekeraars hebben een contract afgesloten met Adrz?

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben een contract afgesloten met Adrz voor het vergoeden van ontvangen zorg. In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten volledig, op uw eigen risico na. In sommige gevallen dient u de kosten, of een deel daarvan, zelf te betalen. Controleer daarom altijd goed bij uw zorgverzekeraar welke verzekering u heeft en welke zorg wel en niet wordt vergoed.

Op dit moment zijn er 2 zorgverzekeraars die voor hun budgetpolissen geen contract hebben afgesloten met Adrz. Het gaat daarbij om:

 • Selectieve polissen van Zilveren Kruis. Spoedpatiënten en jongeren jonger dan <18 jaar worden gewoon vergoed volgens de reguliere naturapolis.
 • Selectieve inkoop basisverzekering Natura Select van Caresq. Planbare zorg wordt niet vergoed.

Heeft u een van de bovenstaande polissen afgesloten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor u een afspraak bij ons maakt.

Wat zijn de voordelen van stoppen met roken?

Stoppen met roken voor een geplande operatie vermindert de kans op wondinfecties en zorgt voor sneller herstel. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de longfunctie minder snel achteruit gaat als u stopt met roken. Maar voor mensen zonder gezondheidsproblemen loont stoppen met roken ook. De kans op onder andere een hartaanval en longkanker daalt sterk. Als u stopt met roken, gebeurt het volgende in uw lichaam:

 • 20 minuten: de bloeddruk en polsslag worden weer normaal.
 • 8 uur: de nicotine- en koolmonoxideconcentratie in het bloed zijn gehalveerd. Het zuurstofniveau wordt weer normaal.
 • 24 uur: er is geen koolmonoxide meer aanwezig in het lichaam. De longen beginnen slijm en ander rookafval uit te stoten.
 • 48 uur: er is geen nicotine meer aanwezig in het lichaam. Het smaak- en reukvermogen verbeteren sterk.
 • 72 uur: ademhalen gaat makkelijker.
 • 2 tot 12 weken: de bloedcirculatie verbetert.
 • 3 tot 9 maanden: hoesten, piepende ademhaling en ademhalingsproblemen verbeteren, omdat de longfunctie met tien procent toeneemt.
 • 5 jaar: het risico op een hartaanval daalt met ongeveer de helft.
 • 10 jaar: het risico op longkanker daalt tot de helft. Het risico van een hartaanval daalt tot hetzelfde niveau als van iemand die nooit heeft gerookt.

Biedt Adrz hulp bij stoppen met roken?

Ja, Adrz biedt hulp bij het stoppen met roken. In onze folder over Stoppen met roken vindt u meer informatie over de mogelijkheden die we bieden bij Adrz.

Wat kan ik doen om te stoppen met roken?

Er zijn verschillende mogelijkheden die kunnen helpen bij het minder roken of stoppen:

 • Vraag hulp aan uw huisarts. Die kan u doorverwijzen naar verschillende instanties.
 • Verschillende zorgverzekeraars vergoeden hulp bij het stoppen met roken. Kijk voor de voorwaarden en de vergoeding eens op uw polis. Let op: een vergoeding is alleen mogelijk in combinatie met begeleiding door een coach uit het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken (SMR).
 • SineFuma biedt programma’s om te stoppen met roken. Kijk voor meer informatie op Sinefuma.com.
 • Het programma Rookvrij! Ook jij? biedt groepscursussen om te helpen stoppen met roken. Op Rookvrijookjij.nl vindt u meer informatie.

In onze eigen folder over Stoppen met roken vindt u meer informatie over de mogelijkheden die we bieden bij Adrz.

Vanaf wanneer mag je in en om Adrz niet meer roken?

Vanaf 31 mei 2022 mag je in Adrz en op het buitenterrein niet meer roken.

Voor welke tabakswaar geldt het rookverbond?

Vanaf 31 mei 2022 mag je in en om Adrz geen gebruik meer maken van alle traditionele tabakswaar, elektronische sigaretten, waterpijpen, kruidensigaretten en nicotinevrije tabakswaar.

Voor wie geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt voor iedereen die naar Adrz komt: medewerkers, medisch specialisten, patiënten, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers, enzovoort.