Hoe doet de patiëntveiligheidscommissie onderzoek?

Bij elk onderzoek stelt de patiëntveiligheidscommissie een nieuwe onderzoekscommissie samen. Hierin zitten altijd mensen met kennis over de betreffende behandeling of aandoening. De onderzoekscommissie kan bijvoorbeeld bestaan uit medisch specialisten, verpleegkundigen of andere medewerkers. Ook vraagt de commissie soms een deskundige van buiten het ziekenhuis om advies. Vanzelfsprekend kunnen medewerkers die direct betrokken waren bij de mogelijke calamiteit geen lid zijn van de onderzoekscommissie.