Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Hoe is de declaratiecode opgebouwd?

De eerste twee cijfers van de declaratiecode geven weer of de zorg onder de basisverzekering valt, en of er sprake is van een wettelijk tarief of een tarief waar ziekenhuis en verzekeraar over onderhandeld hebben. Deze staat voor het segment wat van toepassing is. Bij ongeveer 30% van de ziekenhuisbehandelingen wordt de prijs jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit deel van de zorg heet A-segment. In het tarievenoverzicht zijn deze te herkennen aan declaratiecodes die beginnen met 14 of 16. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor de overige 70% procent gelden tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars onderling. Dit deel heet het B-segment. Deze prijzen zijn te herkennen aan declaratiecodes beginnend met 15 of 17.

Kijk voor meer informatie over DBC’s bij DBC-systematiek.