Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Hoe kan het dat iemand die overleden is, toch wordt aangeschreven?

Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek gaan we uit van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets verandert in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld overlijden) van de patiënt, terwijl dat nog niet in onze systemen is verwerkt. Als uw gegevens niet juist zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan Adrz.