Hoe raakt iemand besmet met het coronavirus?

Het virus zit in de luchtwegen en verspreidt zich via druppeltjes door niezen of hoesten. De druppeltjes kunnen ook via de handen op voorwerpen komen, zoals een deurklink, stoel of telefoon. Als iemand anders hetzelfde voorwerp aanraakt, kan hij of zij hierdoor het virus krijgen.