Ik heb contact gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus. Mag ik het ziekenhuis bezoeken?

Om de risico’s in het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden, mag u het ziekenhuis niet betreden.