Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?

Nee, het is niet meer mogelij om de vragenlijst op papier in te vullen.