Kan ik het onderzoek ook op papier invullen?

Nee, het is niet meer mogelij om de vragenlijst op papier in te vullen.