Kunnen mensen in een rolstoel de aanmeldzuilen gebruiken?

Ja, ook vanuit een rolstoel is de aanmeldzuil goed bereikbaar en leesbaar.