Mijn machtiging voor mijn hulpmiddelen is niet toereikend, wat nu?

Als u meer hulpmiddelen (test strips, lancetten, etc.) nodig heeft dan waar u recht op heeft, dan kan uw groothandel u vragen om contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige om dit te bespreken. Uw diabetesverpleegkundige beoordeelt of het verhogen van uw machtiging noodzakelijk is en past in dat geval uw machtiging aan.