Wanneer zijn de uitslagen van onderzoeken zichtbaar in Mijn Adrz?

Uitslagen worden binnen 7 tot 14 dagen na het onderzoek weergegeven in Mijn Adrz via het tabblad ‘Mijn dossier’. Wilt u de uitslagen liever horen van uw arts? Wacht dan tot na uw volgende afspraak met het bekijken ervan. Uw arts kan u tijdens uw afspraak precies vertellen wat de uitslagen betekenen.