Wat moet ik doen als ik nabloed na een operatie aan mijn keelamandelen (tonsillectomie)?

Bij een nabloeding adviseren wij u om onmiddellijk het ziekenhuis te bellen via 088 125 00 00.