Wat te doen met reumamedicatie als ik (mogelijk) een coronavirusinfectie heb?

Het algemene advies is om bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken. Bij matige tot ernstige infecties is het advies de reumamedicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet met uw reumamedicatie zonder overleg met uw arts. Dit vanwege de risico’s van een opvlamming. Diverse reumamedicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matige tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reumamedicatie uit te stellen tot u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon; een prednisolondosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.