Welke gegevens ziet de huisarts uit Mijn Adrz?

Indien u Adrz toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens, is alle medische informatie in Mijn Adrz ook bij uw huisarts bekend.