Wat gebeurt er om de verkeershinder te beperken?

Voor patiënten die met eigen vervoer voor een behandeling of onderzoek naar het Erasmus MC gaan, wordt verwacht dat de reistijd (aanzienlijk) langer kan zijn. Dat is zeer vervelend, maar helaas niet te voorkomen. Om de hinder van afsluitingen te beperken treft Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. De renovaties worden zo veel mogelijk in weekenden en vakantieperiodes uitgevoerd, dan is er minder verkeer op de weg. Verder zijn er maatregelen als omleidingen, adviesroutes, aanpassingen van bestaande wegen. Zij houden het openbaar vervoernetwerk in stand en er komen acties om fietsen of reizen met het openbaar vervoer te stimuleren.

Een totaaloverzicht van de maatregelen staat op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.

Adrz heeft afspraken gemaakt met de regio over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg. Ook informeren en helpen we waar nodig en mogelijk patiënten, naasten, medewerkers en medisch specialisten indien er problemen dreigen te ontstaan.