Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Zolang u bent opgenomen in het ziekenhuis behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen. Wanneer u na ontslag logopedie vervolgd bij een vrijgevestigde praktijk valt logopedie binnen het basispakket.