Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Ja, Adrz heeft een contract en verwerkersovereenkomst met de uitvoerende partij Mediquest waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld;
  • persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen;
  • uw gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitnodiging;
  • persoonsgegevens mogen ook niet voor een ander doel worden gebruikt dan deze vragenlijst.