Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Ja, Adrz heeft een contract en verwerkersovereenkomst met de uitvoerende partij Mediquest waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld;
  • persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen;
  • uw gegevens worden vernietigd als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitnodiging;
  • persoonsgegevens mogen ook niet voor een ander doel worden gebruikt dan deze vragenlijst.