Bijnierziekten leiden vaak tot symptomen als gevolg van een overmaat of tekort  aan bijnierhormonen. Vaak is de oorzaak een goedaardige of kwaadaardige tumor van de bijnier, maar andere oorzaken, zoals een aangeboren aandoening, zijn ook mogelijk.

Orgaan bovenop de nier

De bijnier is een enkele centimeters groot orgaantje dat zich bovenop de nier bevindt. Het bestaat uit twee delen: de bijnierschors (de buitenkant van het orgaantje) en het bijniermerg (het binnenste van het orgaantje). De bijnierschors maakt geslachtshormonen (testosteron, progesteron en oestrogeen), steroïdhormonen (onder andere cortisol dat vrijkomt bij stress) die onder andere een afweeronderdrukkende werking hebben en mineraalcorticosteroiden, hormonen die de water- en zouthuishouding van het lichaam regelen. Het bijniermerg maakt adrenaline, het hormoon dat bij schrik, angst of spanning vrijkomt en het lichaam aanzet tot een verhoogde staat van paraatheid.

Overmaat of tekort aan bijnierhormonen

Bijnierziekten leiden vaak tot symptomen als gevolg van een overmaat of tekort  aan bijnierhormonen. Vaak is de oorzaak een goedaardige of kwaadaardige tumor van de bijnier, maar andere oorzaken, zoals een aangeboren aandoening, zijn ook mogelijk. Bekende ziektebeelden zijn het syndroom van Cushing, de ziekte van Conn, feochromocytoom, congenitale bijnierhyperplasie en de ziekte van Addison. Gezien de zeldzaamheid van een aantal van deze aandoeningen vindt de behandeling van bijnierziekten in het algemeen niet bij Adrz maar in multidisciplinair verband in het Erasmus MC plaats. Het Erasmus MC beschikt over specifieke expertise m.b.t. de diagnostiek (bijniervenebemonstering) en chirurgische behandeling van bijnierziekten.

Specifieke expertise

Binnen Adrz  bestaat specifieke expertise op het gebied van diagnostiek van bijnierschorshormoonsynthese en de stoornissen die hierbij kunnen optreden. In nauw overleg met het Erasmus MC vindt medicamenteuze behandeling plaats. Chirurgische behandeling van bijnierziekten en in het bijzonder de goed- en kwaadaardige bijniertumoren vindt voor Zeeuwse patiënten altijd plaats in het Erasmus MC.

Meer informatie

Bijniernet