Ziekten van calciumstofwisseling zijn onder meer ziekten waarbij de calciumspiegel in het bloed te hoog of te laag is ten gevolge van overmatige werking of geringe werkzaamheid van de bijschildklieren. Dat wil zeggen: een teveel of een tekort aan bijschildklierhormoon.

Te hoge en te lage waarden

Te hoge en te lage waarden van het calciumgehalte in het bloed veroorzaken een scala aan klachten en kunnen leiden tot problemen op langere termijn. Ziekten van de botstofwisseling betreffen met name botontkalking (osteoporose) waardoor gemakkelijk botbreuken ontstaan. Osteoporose komt veel voor en wordt met name door de huisarts of door een internist in niet-academische ziekenhuizen behandeld. Andere botziekten zijn osteomalacie (Engelse ziekte), een aandoening waarbij het bot onvoldoende mineralen bevat en de ziekte van Paget, waarbij de botstofwisseling sterk verhoogd is. Bij Adrz worden de meeste Zeeuwse patienten met Calcium- en botstofwisselingsziekten behandeld. Bij complexe of zeldzame aandoeningen vindt de behandeling plaats in overleg met de afdeling endocrinologie van het Erasmus MC.