Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Multipel myeloom of de ziekte van Kahler is een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg.

Plasmacellen

Het beenmerg bevat vele soorten van cellen, waaronder plasmacellen. In normale omstandigheden produceren de plasmacellen verschillende soorten antistoffen, de zogenoemde immuunglobulines. Deze immuunglobulines spelen een belangrijke rol in de afweer. Bij multipel myeloom woekert 1 soort plasmacel. Hierdoor ontstaat 1 soort antistof. Dit wordt een monoklonaal eiwit of M-proteïne genoemd. Door de woekering van verkeerde cellen ontstaat een tekort aan goed werkende antistoffen. Daardoor ontstaat een verhoogd risico op infecties.

Botopbouw

Door de woekering van plasmacellen in de botten, kan de normale botopbouw verdrongen worden, waardoor er slechte plekken in het bot ontstaan. Dit kan leiden tot pijn in de botten, met risico op botbreuken of wervelinzakkingen. Bij aantasting van de botten kan er kalk vrij komen waardoor een verhoogd kalkgehalte in het bloed ontstaat (hypercalciëmie). Klachten hierbij zijn misselijkheid, obstipatie en sufheid.

Bloedarmoede

Ook kan bloedarmoede ontstaan doordat er te veel verkeerde cellen in het beenmerg worden gemaakt. Dit kan ten koste gaan van de aanmaak van rode bloedcellen. Dit geeft klachten van vermoeidheid. Tevens kan er een tekort aan bloedplaatjes ontstaan, waardoor bloedingen of spontane blauwe plekken kunnen voorkomen.

Onderzoek in Adrz

Als er een vermoeden bestaat dat u multipel myeloom heeft, wordt u doorverwezen naar Adrz voor een aantal onderzoeken om zekerheid te geven over de diagnose wel/geen multipel myeloom.

Onderzoeken & behandelingen