Deze folder geeft u informatie over vruchtbaarheidsstoornissen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Informatie over ongewenste kinderloosheid

Veel mensen willen graag een kind. Meestal lukt dit zonder problemen, terwijl anderen daar soms jarenlang op moeten wachten. Soms lijkt het helemaal niet te lukken. Als u tot deze laatste groep behoort, is het misschien een troostte weten dat u niet de enige bent. Ongeveer één op de zes (echt)paren krijgt te maken met ongewenste kinderloosheid.