Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende behandelmogelijkheden per aandachtsgebied. In de folder van de desbetreffende aandoening vindt u hier meer informatie over.

Vernauwing van de slagader

  • Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden): gesuperviseerde looptherapie, dotterbehandeling, liesdesobstructie, bypass operatie
  • Vernauwde halsslagader (carotis stenose): carotis desobstructie
  • Thorac Outlet Syndroom (TOS): ergotherapie of operatief

Verwijding van de slagader

  • Abdominaal aorta aneurysma: endovasculaire behandeling middels EVAR, open behandeling met aortaprothese

Spataderen

  • Radiofrequentietherapie, convolutectomie, perforantectomie, scleroseren

Wond expertise centrum en Diabetische voet

  • Afhankelijk van de oorzaak en de klachten wordt een behandelplan opgesteld

Toegang voor dialyse

  • Plaatsen van een shunt, port-a-kath en peritoneale dialysekatheter (PD-katheter)