Onze oncologisch chirurgen gespecialiseerd in mamma-pathologie (‘mammachirurgen’) zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Samen met Ziekenhuis ZorgSaam en het Erasmus MC is het zorgpad mammacarcinoom ontwikkeld, zodat in alle ziekenhuizen dezelfde behandeltrajecten worden aangeboden. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) dat in Vlissingen is gevestigd en waar mensen met borstkanker naar verwezen kunnen worden voor radiotherapie.

Hoe werkt het Borstzorgcentrum?

Onze zorgverleners