Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Borstvoeding is de beste start voor uw kindje en bevordert het contact tussen ouders en kind. Wij hechten veel waarde aan een goede start voor moeder en kind. Goede begeleiding bieden bij het geven van borstvoeding vinden wij belangrijk. Verpleegkundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen en onze borstvoedingscoaches kunnen u helpen met specifieke vragen over borstvoeding en geven u de begeleiding die u nodig hebt. Ook als uw kindje ouder is en u al langer borstvoeding geeft, kunnen we u helpen.

Op het moment dat uw kindje ziek wordt en moet worden opgenomen in het ziekenhuis heeft dit vaak invloed op het geven van borstvoeding:

 • Kan de moeder wel bij haar kindje blijven slapen?
 • Drinkt het kind wel voldoende aan de borst?
 • De productie gaat achteruit, komt dit nog wel goed?
 • Kan de baby door ziekte nog wel zelf uit de borst drinken?
 • Kan het kind de moedermelk nog wel krijgen?
 • Mijn baby huilt zoveel, komt dit door de borstvoeding?

Dit zijn allemaal vragen die op dat moment van toepassing kunnen zijn.Het team van lactatiekundigen en borstvoedingscoaches kunnen u hierbij helpen. Zij  overleggen met de verpleegkundigen en artsen die voor u en uw kindje zorgen. Ze hebben kennis op het gebied van het geven van borstvoeding aan zieke baby’s en kunnen  moeders ondersteunen waar nodig.

Borstvoeding bij prematuren

Als uw kindje te vroeg geboren is, komt er veel op u af. Naast alle zorgen en ook blijdschap krijgt u te maken met zaken waar u het bestaan misschien niet eens van wist. De borstvoeding bijvoorbeeld, het zal anders gaan dan bij een baby die op tijd is geboren. Anders, maar nog steeds mogelijk. Met de folder ‘Borstvoeding bij prematuren’ geven we u informatie  over het geven van borstvoeding aan een prematuur geboren baby en waarom dit zo ontzettend belangrijk is. We geven uitleg over het prematuur geboren kind, de behoeftes, de mogelijkheden om aan deze behoeftes te voldoen voor de ouders en de hulp die wij hierbij kunnen bieden.

Kunstvoeding

Kunstvoeding kan uw kindje ook een goede start geven en kan het contact tussen ouders en kind bevorderen. Goede begeleiding bieden bij het geven van kunstvoeding vinden wij net zo belangrijk als bij borstvoeding.

Als u kiest om kunstvoeding te gaan geven, is het handig om alvast kunstvoeding (0-6 maanden), flessen en spenen in huis te halen. U heeft de vrije keuze om elk (huis)merk te kiezen; in principe voldoet iedere merk aan de eisen. De kraamverzorgende of verpleegkundige geeft u informatie, adviezen en helpt u in het gebruik van de flesjes, het klaarmaken van de voeding en het schoonhouden. Ze staan gereed om uw vragen te beantwoorden en geven u de begeleiding die u nodig hebt.

Ook als u na een borstvoedingsperiode besluit over te stappen op kunstvoeding kunnen we u hierbij helpen.

Lees meer over wat borstvoeding precies is, het verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding, hoe vaak en wanneer u uw baby kunt voeden, kolven en meer:

Lactatiekundige

Met goede begeleiding kan aan bijna alle kinderen borstvoeding worden gegeven. Bij enkele bijzondere omstandigheden komt dit lastiger op gang. De lactatiekundige begeleidt ouders die hun baby borstvoeding willen geven, maar waarbij de borstvoeding niet naar wens verloopt en/of problemen geeft. Bijvoorbeeld als de baby te vroeg geboren is, als de baby een te hoog of te laag geboortegewicht heeft of als de baby ziek is. Al tijdens de zwangerschap kunt u een afspraak met haar maken om de mogelijkheden van borstvoeding te bespreken. Zeker als u in het verleden minder goede ervaringen had met borstvoeding. De lactatiekundige geeft ook adviezen bijvoorbeeld over medicijngebruik van de moeder. Zo nodig vraagt ze advies aan de kinderarts of een andere discipline.

Vijf Standaarden

Ons ziekenhuis heeft het BabyFriendly certificaat behaald. BabyFriendly heeft vijf standaarden geformuleerd waaraan elke organisatie moet voldoen om dit certificaat te behalen. Deze vijf standaarden bestaan uit:

 1. Organisatie
 2. Pasgeborene
 3. Praktijk
 4. Kind
 5. Hechting

Vijf Standaarden

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg

Een gecertificeerde organisatie heeft in het beleid vastgelegd dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor een baby in de eerste twee jaar. Medewerkers zijn geschoold zodat ze ouders goed kunnen begeleiden bij het voeden van hun baby en kind tot twee jaar. De organisatie leeft de WHO-code na. Om hier zicht op te houden, stelt zij een WHO-code verantwoordelijke aan. Ouders krijgen van de organisatie reclamevrije informatie over de bevalling en het voeden van de baby, zodat zij op grond van neutrale en feitelijke informatie kunnen kiezen hoe zij willen bevallen en hoe zij hun kind willen voeden. De gecertificeerde organisatie zorgt voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en verwijst naar moeder- of babygroepen.

Standaard 2: goede start

De baby mag in een gecertificeerde organisatie direct na de geboorte bloot op de huid van de moeder liggen. Dit huidcontact duurt minstens een uur. Ondertussen laat de zorgverlener zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als ouders willen, krijgen zij hulp bij de eerste voeding.

Standaard 3:informatie en praktijk van het voeden

Ouders krijgen van de gecertificeerde organisatie uitleg over wat de baby nodig heeft, zoals informatie over voeding op verzoek en over het dichtbij houden van de baby. De organisatie leert ouders hoe zij de baby kunnen aanleggen of de melk kunnen afkolven, zodat de borstvoeding kan worden voortgezet als moeder en baby gescheiden zijn. Wanneer ouders kiezen voor het voeden met de fles, leert de organisatie hun hoe zij dat het beste kunnen doen. Ook krijgen ouders informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind

Ouders krijgen informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Standaard 5: hechting en zeggenschap

Ouders krijgen hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band met hun baby, tijdens de zwangerschap en daarna. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat ouders op een dusdanige manier geïnformeerd zijn over de verzorging en behandeling van hun kind, dat zij op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.

Informatiefilm borstvoeding

Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent op het geven van borstvoeding. In de borstvoedingsfilm hebben we aan de hand van een gesprek met aanstaande ouders én met een moeder met een jonge baby alvast informatie en adviezen voor u op een rijtje gezet. Met deze informatie kunt u zich een beeld vormen hoe het geven van borstvoeding kan gaan. 

De informatiefilm over borstvoeding gaat vooral over het starten met borstvoeding aan jonge baby’s, maar bevat informatie die zeker nog van toepassing kan zijn voor oudere kinderen die borstvoeding krijgen. Door weer terug te gaan naar de basis krijgt u snel problemen met borstvoeding weer onder controle.

Contact

Heeft u een vraag over borstvoeding? Op maandag tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u ons bereiken via

U kunt ons altijd bellen, ook na opname van uw kindje op de Kinderafdeling.