Op de kraamafdeling en in de thuissituatie wordt de begeleiding bij borstvoeding gedaan volgens het Regionaal Borstvoedings Protocol.

Adrz borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Tijdens de zwangerschap bereidt het lichaam zich voor op het geven van borstvoeding. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat moedermelk de meest geschikte en gezonde manier is om je baby te voeden. Daarom adviseren we om je baby minstens zes maanden borstvoeding te geven. Ons ziekenhuis is een borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis, wat inhoudt dat we zoveel mogelijk onze werkwijze aanhouden volgens de 10 vuistregels van de WHO. De WHO en INICEF ontwikkelden de 10 vuistregels voor gezondheidsinstellingen.

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg moeten er zorg voor dragen dat:

 1. Zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van het borstvoeding geven.
 4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
 5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van moeder wordt gescheiden.
 6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
 7. Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. Vrouwen naar borstvoedingsorganisaties worden verwezen en dat er overleg plaats vindt met andere instellingen en disciplines over de begeleiding bij borstvoeding.

Informatieavonden over borstvoeding

Adrz organiseert jaarlijks een aantal informatieavonden over borstvoeding. Aanstaande ouders worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Locatie: vergadercentrum Adrz, locatie Goes.

Onderwerpen

 • Eigenschappen van moedermelk
 • Aanleggen van de baby aan de borst
 • Voeden van je baby
 • Voorkomen van problemen
 • Afkolven van moedermelk

Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen over borstvoeding.

Data voorlichtingsavond voor borstvoeding 2019

 • 21 januari
 • 11 maart
 • 15 april
 • 3 juni
 • 15 juli
 • 2 september
 • 21 oktober
 • 9 december

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur en worden begeleid door Digna van der Baan-Dekker, lactatiekundige IBCLC.

Lactatiekundige

De lactatiekundige begeleidt ouders die hun baby borstvoeding willen geven maar waarbij  borstvoeding problemen geeft. Bijvoorbeeld als de baby te vroeg geboren is, als de baby een te hoog of te laag geboortegewicht heeft.

De lactatiekundige geeft ook adviezen bijvoorbeeld over medicijngebruik van de moeder. Zo nodig vraagt ze advies aan de kinderarts of een andere discipline.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden belt u tijdens kantooruren naar de Kraamafdeling via 0113 234 311.