Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Ieder gezin is uniek. Tijdens de zwangerschap, geboorte en erna, bouwen ouders en kind een hechte band op. Als aanstaande ouders treffen jullie voorbereidingen om uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Het voeden van uw kind is een van de eerste dingen waar jullie als aanstaande ouders mee te maken krijgen.

Tijdens uw zwangerschap is het handig om alvast na te denken of u borstvoeding of flesvoeding wilt gaan geven. Uw keuze is afhankelijk van uw persoonlijke gevoel, eventuele eerdere ervaringen of medische redenen. Voeding voor uw baby bespreken wij tijdens de zwangerschap. Bij Adrz kunt u terecht voor informatie en adviezen over diverse mogelijkheden, ook over voorkomende problemen bij borstvoeding. Het bijwonen van een voorlichtingsavond over borstvoeding of een consult bij de lactatiekundige kunnen u helpen om een weloverwogen beslissing te nemen. Wij ondersteunen uw beslissing en respecteren elke keus. Het belangrijkste is om u voor te lichten en u te begeleiden bij u gemotiveerde keuze.

Borstvoeding

Borstvoeding is de beste start voor uw kindje en bevordert het contact tussen ouders en kind. Wij hechten veel waarde aan een goede start voor moeder en kind. Goede begeleiding bieden bij het geven van borstvoeding vinden wij belangrijk. Verpleegkundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen en/of onze borstvoedingscoaches kunnen u helpen met specifieke vragen over borstvoeding en geven u de begeleiding die u nodig hebt.

Tijdens de zwangerschap bereidt het lichaam zich voor op het geven van borstvoeding. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat moedermelk de meest geschikte en gezonde manier is om uw baby te voeden, het is goed voor de groei en de ontwikkeling van uw kindje en beschermt bovendien tegen veel ziekten. Daarom adviseren we om bij borstvoeding uw baby minstens zes maanden borstvoeding te geven. Het geven van borstvoeding levert niet alleen de baby, maar ook de moeder belangrijke gezondheidsvoordelen op.

Kunstvoeding

Kunstvoeding kan uw kindje ook een goede start geven en kan het contact tussen ouders en kind bevordert worden. Goede begeleiding biedenbij het geven van kunstvoeding vinden wij net zo belangrijk als bij borstvoeding.

Als u kiest om kunstvoeding te gaan geven, is het handig om alvast kunstvoeding (0-6 maanden), flessen en spenen in huis te halen. U heeft de vrije keuze om elk (huis)merk te kiezen, in principe voldoet iedere merk aan de eisen. De kraamverzorgende of verpleegkundige geeft u informatie, adviezen en helpt u in het gebruik van de flesjes, het klaarmaken van de voeding en het schoonhouden. Ze staan gereed om uw vragen te beantwoorden en geven u de begeleiding die u nodig hebt.

Lees meer over wat borstvoeding precies is, het verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding, hoe vaak en wanneer u uw baby kunt voeden, kolven en meer:

Informatieavond over borstvoeding

Wij organiseren jaarlijks een aantal informatieavonden over borstvoeding. Om mogelijke besmetting met virussen te voorkomen, worden deze avonden de komende tijd geannuleerd. Zodra wij weer avonden kunnen inplannen, informeren wij u hierover via de website en social media.

Lactatiekundige

Met goede begeleiding kunnen aan bijna alle baby’s borstvoeding worden gegeven. Bij enkele bijzondere omstandigheden komt dit lastiger op gang. De lactatiekundige begeleidt ouders die hun baby borstvoeding willen geven, maar waarbij de borstvoeding niet naar wens verloopt en/of problemen geeft. Bijvoorbeeld als de baby te vroeg geboren is, als de baby een te hoog of te laag geboortegewicht heeft. Al tijdens de zwangerschap kunt u een afspraak met haar maken om de mogelijkheden van borstvoeding te bespreken. Zeker als u in het verleden minder goede ervaringen had met borstvoeding. De lactatiekundige geeft ook adviezen bijvoorbeeld over medicijngebruik van de moeder. Zo nodig vraagt ze advies aan de kinderarts of een andere discipline.

Adrz borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Ons ziekenhuis is een borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis, wat inhoudt dat we zoveel mogelijk onze werkwijze aanhouden volgens de 10 vuistregels van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De WHO en UNICEF ontwikkelden de 10 vuistregels voor gezondheidsinstellingen. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg moeten er zorg voor dragen dat:

  1. Zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van het borstvoeding geven.
  4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
  5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van moeder wordt gescheiden.
  6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  7. Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. Vrouwen naar borstvoedingsorganisaties worden verwezen en dat er overleg plaats vindt met andere instellingen en disciplines over de begeleiding bij borstvoeding.