Uw kind komt binnenkort een ochtend naar het ziekenhuis voor een ingreep op de afdeling kinderdagbehandeling. De kinderdagbehandeling kan plaatsvinden op de ziekenhuis locatie in Goes, op de kinderafdeling, en op de ziekenhuis locatie in Vlissingen, op de dagbehandeling. In Goes vinden er 5 dagen per week dagbehandelingen voor kinderen plaats, in Vlissingen is dat 1 dag per week. Per dag zijn er gemiddeld 10 bedden in gebruik.

Voorbereiding op de opname op de Dagbehandeling

Een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor u. Toch kunnen wij, samen met u, proberen deze dagopname zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan de hand van deze informatie kunt u uw kind voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat. Een goede voorbereiding kan een groot stuk van de onzekerheid wegnemen. Aarzel niet om vragen te stellen of problemen te bespreken. Iedereen op de kinderdagbehandeling wil dat u en uw kind zich in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voelen.

Suggesties ter voorbereiding

De manier waarop u uw kind kunt voorbereiden op een verblijf in het ziekenhuis hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Algemene adviezen

 • Kinderen kunnen hun ervaringen in het ziekenhuis over het algemeen beter verwerken als ze van te voren weten wat ze te wachten staat. Vertel daarom op eenvoudige wijze wat er gaat gebeuren en waarom.
 • Jonge kinderen hebben aan een korte eenvoudige uitleg voldoende. Door middel van spelmateriaal, bijvoorbeeld: poppen, knuffels, dokterskoffertje en boekjes, maakt u het verhaal voor hen nog duidelijker.
 • Oudere kinderen willen meestal precies weten wat er met ze gaat   gebeuren.
 • Wees eerlijk in uw informatie en vertel ook aan uw kind dat het soms pijn en verdriet kan hebben. Er zijn ook leuke dingen in het vooruitzicht te stellen, zoals: bezoek, post, cadeautjes, de speelkamer en spelen met andere kinderen.
 • U kunt samen met uw kind de tas met spullen inpakken die mee gaat naar het ziekenhuis. Laat uw kind in ieder geval zijn knuffel of lievelingsspeelgoed meenemen.
 • De Stichting Kind en Ziekenhuis wil u graag ondersteunen in de voorbereiding. Onderaan deze informatie vindt u de contactgegevens.
 • In de boekhandel en bibliotheek zijn allerlei boekjes verkrijgbaar die u als hulpmiddel kunt gebruiken als u uw kind over het ziekenhuis vertelt.

Wilt u advies over het voorbereiden van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de kinderafdeling (0113-234325) of met de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Als uw kind geopereerd moet worden, is het mogelijk om voor de opname naar een informatiebijeenkomst te komen. Over deze informatie bijeenkomst kunt u verderop in dit informatieboekje meer lezen. Wordt uw kind niet geopereerd, maar moet het voor een onderzoek of observatie naar het ziekenhuis, dan kunt u van te voren ook een kijkje komen nemen op de afdeling tijdens een kennismakingsbezoek. U kunt telefonisch een afspraak maken voor het kennismakingsbezoek en de informatiebijeenkomst met de pedagogisch medewerker (0113-234325).

Informatiebijeenkomst ‘Kind en narcose’
Het is belangrijk dat kinderen op een juiste manier, passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau een goede voorbereiding krijgen.

U, als ouder/verzorger, kent uw kind het beste en kunt uw kind dus zelf goed voorbereiden. Wij willen u hier echter wel graag bij helpen en adviseren. Het is daarom mogelijk om voor de opname een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt uw kind, met behulp van u, door de pedagogisch medewerker spelenderwijs voorbereid op de komende operatie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

 • Fotoboeken
 • Spelmateriaal (beer/dokterskoffer)
 • Voorbereidingsmateriaal (bijvoorbeeld narcosekapje)

De informatiebijeenkomst duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de speelkamer van de kinderafdeling te Goes. U kunt telefonisch een afspraak maken met de pedagogisch medewerker, zodat er een tijd en datum kan worden afgesproken (0113-234325). Bent u niet in de gelegenheid om naar een informatiebijeenkomst te komen dan kunt u ook telefonisch informatie inwinnen bij de pedagogisch medewerker van de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Voorbereiding op de operatie

Informatie over het preoperatief spreekuur (POS-poli). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Binnenkort ondergaat uw kind een operatie onder narcose op de operatiekamers. Narcose is een soort diepe slaap waarbij uw kind de operatie niet bewust meemaakt en geen pijn voelt. Anesthesie betekent ‘gevoelloosheid’. Een anesthesioloog is een medische specialist die gespecialiseerd is in anesthesie, pijnbestrijding en andere medische zorg rondom de operatie. Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij uw kind. Met behulp van bewakingsapparatuur worden de functies van het lichaam van uw kind bewaakt en zo nodig bijgestuurd tijdens de operatie.

Pre-operatief spreekuur (POS)

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de operatie die uw kind ondergaat. Via de polikliniek (van de behandelend arts) ontvangt u een persoonlijke informatie map (PIM) met alle benodigde informatie en een vragenlijst. Tevens krijgt u een brief mee met daarin datum en tijdstip waarop u en uw kind op de POS-poli worden verwacht. Als u naar de POS-poli komt levert u de ingevulde en ondertekende vragenlijst uit de PIM af bij de balie. Na het spreekuur gaat u weer naar huis en op de afgesproken datum komt u met uw kind terug voor de operatie.

Alle kinderen worden op de POS-poli beoordeeld door een anesthesiemedewerker en nabesproken met een anesthesioloog, voordat anesthesie kan plaatsvinden. Mocht u liever een gesprek hebben met een anesthesioloog in plaats van een anesthesiemedewerker, dan kun u dat aangeven voordat de POS afspraak gemaakt wordt. Alle voorbereidingen voorafgaand aan anesthesie vinden plaats op de POS-poli.

Tijdens het spreekuur informeert de anesthesiemedewerker naar de gezondheid van uw kind. Ook wordt gevraagd naar bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de anesthesie zoals medicatiegebruik, allergieën en eerdere anesthesie bij operaties. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de anesthesiemedewerker een indruk van de gezondheidstoestand van uw kind en kan hij/zij u informatie geven over de anesthesietechniek die het beste bij uw kind past. Ook wordt uw kind gewogen. U krijgt informatie over premedicatie, dat zijn medicijnen ter  voorbereiding voor de operatie. U krijgt informatie over nuchter zijn van uw kind en eventueel welke medicatie gestaakt moet worden voor de operatie of welke door gebruikt dienen te worden, nadat er een gesprek met het apotheek service punt (ASP) heeft plaatsgevonden. Er wordt met u besproken of uw kind met ‘het kapje’ in slaap gaat of met een infuus (een prikje). Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadien wordt uw goedkeuring gevraagd voor de anesthesie bij de operatie (informed consent).

Als u en uw kind niet op het POS-spreekuur zijn geweest, kan de operatie niet plaatsvinden.

Voorbereiding van uw kind

Een goede voorbereiding van uw kind op de operatie maakt dat u kind minder last heeft van angsten en spanningen. Goede uitleg door de ouder is daarom belangrijk.

U kunt uw kind vertellen dat hij/zij:

 • naar het ziekenhuis gaat voor een operatie
 • vooraf (tijdelijk) niets mag eten of drinken
 • de slaapdokter hem/haar in slaap brengt en u daarbij aanwezig bent
 • door die slaap niets merkt van de operatie
 • na de operatie weer wakker wordt en u daarbij weer aanwezig bent
 • met een infuus wakker wordt, dit doet geen pijn
 • pijn kan voelen na de operatie, maar hiervoor medicijnen krijgt.

Zelf kunt u ervoor zorgen dat u:

 • rustig blijft en rustig praat. U bent de steun voor uw kind.  Als u zich onzeker of angstig opstelt heeft uw kind geen steun meer
 • uw kind goed luistert naar de anesthesioloog
 • naast uw kind staat bij het in slaap brengen. Als de anesthesioloog het voldoende veilig vindt kan uw kind bij u op schoot in slaap gebracht worden
 • duidelijk tegen uw kind bent. Als uw kind niet onder anesthesie wil, vertel dan duidelijk dat dit nu toch moet. Maak vooraf eventueel een afspraak over wat u samen zult doen tijdens het in slaap gaan (bijvoorbeeld een liedje zingen, praten over een onderwerp, handen vasthouden)
 • ondanks dat uw kind niets mag eten, zorgt u voor uzelf voor een goed ontbijt zodat u fit genoeg bent om uw kind te begeleiden.

Operatie uitstellen

De operatie wordt uitgesteld in de volgende situaties:

 • Direct na een vaccinatie:
  • Minder dan 2 dagen na een D(K)TP, HIB, MenC, pneumokok en Hepatitis
  • Minder dan 12 dagen na de BMR
 • drie weken na een kinderziekte of contact met een kinderziekte.
 • als uw kind op de dag van opname meer dan 38 graden koorts heeft (neem dan contact op met de dagbehandeling Goes of Vlissingen, afhankelijk waar uw kind geopereerd wordt)
 • bij veranderingen in de gezondheidstoestand van uw kind (ziekte of ziekenhuisopname) graag melden bij POS

Dag van de operatie op de kinderdagbehandeling

Nuchter

Om te voorkomen dat er tijdens anesthesie maaginhoud in de longen komt, mag uw kind een aantal uren voor de anesthesie niets eten en drinken. Als u kind niet nuchter is wordt de operatie uitgesteld of geannuleerd.

Kinderen ouder dan 12 maanden

 • Ontbijt: tot 6 uur voor opname
 • Melkproducten (yoghurt, melk, flesvoeding): tot 6 uur voor opname
 • Moedermelk: tot 4 uur voor opname
 • Heldere dranken (water, thee, aanmaaklimonade, NB: geen appelsap of andere vruchtensap): tot 2 uur voor opname
 • Geen andere dranken!

Voorbeeld

Als uw kind om 07.00 uur in het ziekenhuis verwacht wordt mag hij nog tot vijf uur heldere dranken drinken. Wordt uw kind om 13.00 uur verwacht dan mag hij tot 07.00 uur eten en tot 11.00 uur heldere dranken drinken.

Premedicatie

Soms wordt door de anesthesioloog extra voorbereidende medicatie (drank, tablet of rectaal vloeistof) afgesproken. Dit wordt door een kinderverpleegkundige op de afdeling toegediend. Als op de POS poli is besloten dat de anesthesie middels een infuus toegediend wordt, brengt de verpleegkundige op de afdeling zalf aan. Dit is zalf waardoor de prik voor het infuus minder gevoeld wordt.

Kleding en begeleiding

 • Uw kind kan tot de leeftijd van 10 jaar een eigen pyjama aan op de operatiekamer, kinderen ouder dan 10 jaar krijgen een operatiehemd van het ziekenhuis.
 • Uw kind mag een knuffel, speeltje en/of speen meenemen naar de operatiekamer.
 • Sierraden en nagellak zijn verboden op de operatiekamer, zowel voor uw kind als voor uzelf.
 • Laat waardevolle spullen thuis.

​Ouder/begeleider en Inleiding

U mag ook bij uw kind blijven wanneer hij/zij onder narcose wordt gebracht, dit geldt voor zowel een geplande als een spoedoperatie.
Bij de inleiding mag één ouder/verzorger aanwezig zijn. U bent niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn. De ouder/verzorger krijgt op de voorbereidingsruimte van de operatiekamers een pak aan die de eigen kleding volledig bedekt. U krijgt een muts op die uw haar volledig bedekt en speciale schoenen aan.

Inleiding

Na controle van alle gegevens van uw kind krijgt hij een klemmetje op de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Dit is niet pijnlijk. Daarna wordt uw kind onder anesthesie gebracht met een kapje of via het infuus zoals besproken op de POS-poli. De narcose damp die via het kapje toegediend wordt, vinden kinderen meestal niet zo lekker ruiken. U kunt bij de voorbereiding uitleggen dat het luchtje weggeblazen kan worden. Ook bij kinderen die met een kapje in slaap gemaakt zijn wordt meestal een infuus ingebracht. Uw kind slaapt dan al en voelt niets van dit prikje. Kinderen die met een infuus in slaap gaan krijgen EMLA zalf. Dit is een verdovende zalf waardoor uw kind minder voelt van het prikje, het inbrengen van het infuus (hol plastic buisje). Via het infuus spuit de anesthesioloog slaapmedicatie in waardoor uw kind in slaap valt. Tijdens het in slaap vallen kan uw kind onrustig worden, met de ogen draaien, hoesten of onregelmatig ademhalen. Deze kenmerken zijn normaal en komen geregeld voor. Nadat uw kind onder anesthesie gebracht is wordt er een beademingsbuisje in de luchtpijp gebracht ter ondersteuning van de ademhaling. Uw kind merkt er niets van omdat het volledig onder anesthesie is.

Als uw kind onder anesthesie is, verlaat u de operatiekamer. U wordt dan begeleid naar de wachtruimte of de afdeling. Zodra de operatie klaar is en uw kind is aangesloten aan de monitoring van de uitslaapkamer/verkoever mag u weer bij uw kind. U wordt opgehaald/gebeld door de verkoevermedewerker. Wachten duurt vaak lang, zorg voor wat afleiding neem bijvoorbeeld een boek mee. Op de verkoever is het belangrijk dat u zich houdt aan de aanwijzingen die het verkoeverpersoneel u geeft. Zo verloopt het ontwaken van uw kind uit de anesthesie zowel voor uw kind als voor u het prettigst.

Verkoeververpleegkundige kunnen u geen informatie geven over de operatie. Uw behandelend arts informeert u en beantwoordt eventuele vragen.

Complicaties

Door voortdurende ontwikkeling kan anesthesie veilig worden uitgevoerd en precies aangepast worden op uw kind. Desondanks kunnen er complicaties ontstaan zoals allergische reactie op medicijnen en beschadiging van tanden. Op de POS-poli wordt met u besproken of de anesthesie voor uw kind bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Regionale anesthesie

Bij sommige operaties kan algehele anesthesie gecombineerd worden met plaatselijke verdoving. Bij plaatselijke verdoving (block) wordt een verdovingsmiddel rond een zenuw gespoten waardoor deze tijdelijk uitgeschakeld is. Het doel van deze plaatselijke verdoving is pijnbestrijding na de operatie. Op de POS-poli wordt regionale anesthesie met u en uw kind besproken, indien dit aan de orde is.

Verkoeverruimte

Na de operatie wordt uw kind naar de verkoeverruimte gebracht door de anesthesioloog.

Ontwaken van anesthesie gebeurt op de verkoever/uitslaapkamer onder controle van verkoever verpleegkundige en met behulp van bewakingsapparatuur. Eventueel krijgt uw kind extra pijnbestrijding of medicatie tegen misselijkheid. Soms heeft uw kind last van de keel, dat kan komen van het buisje dat tijdens de operatie in de luchtpijp is gebracht. Daarvoor wordt vaak een ijsje gegeven. Dit geïrriteerde gevoel verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen. Zodra uw kind voldoende wakker en stabiel is waarschuwt de verkoever verpleegkundige de afdelingsverpleegkundige  u om uw kind op te halen.

Na de operatie, naar huis

Kinderen die een goede pijnbestrijding krijgen na een operatie herstellen sneller. Daarom is het belangrijk dat u of uw kind regelmatig aan de verpleegkundige laat weten of de pijnmedicatie goed helpt. Pijnmedicatie wordt op vaste tijden gegeven. Hierdoor ontstaat een continu pijnstillend effect. Zo nodig kan de pijnstilling aangepast worden. Het is afhankelijk van de aard van de ingreep wanneer uw kind weer naar huis mag. Bij dagbehandeling mag uw kind meestal weer naar huis als het goed wakker is, iets gedronken heeft, niet misselijk is en geplast heeft. Zorg dat u de pijnstillers of een recept mee naar huis krijgt, zoals de anesthesioloog heeft afgesproken. Na een operatie is het normaal dat uw kind zich een tijdje niet fit voelt. Dit ligt, naast de anesthesie, aan de ingrijpende gebeurtenis die een opname en operatie nu eenmaal is.

Pijn

Iedere dagopname of operatie, groot of klein, kan gepaard gaan met pijn. Hiervoor is pijnmedicatie beschikbaar. De verpleegkundigen streven ernaar dat uw kind zo weinig mogelijk pijn heeft. De observatie gebeurt door het vragen van een pijnscore, tenminste 3 keer per dag, met een methode welke is aangepast aan de leeftijd. Op de kinderafdeling of dagbehandeling zijn ook allerlei technieken beschikbaar om uw kind af te leiden als het pijn heeft. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker kan u hierover meer informatie geven.

Als uw kind geopereerd is aan zijn/haar neus en/of keelamandelen dan is het noodzakelijk om tot 48 uur na de ingreep op vaste tijden pijnstilling toe te dienen dus ook thuis. U krijgt hierover verdere informatie van de verpleegkundige op de dag van de operatie.

Voorbereiding KNO

Zie folder Neus- en keelamandelen.

Op de kinderdagbehandeling

Op de dag van de operatie wordt u ’s morgens verwacht in het ziekenhuis. Uw kind krijgt op de afdeling zijn/haar (oude) pyjama aan en krijgt een voorbereidend drankje om te drinken en een zetpil toegediend. Vanaf 07.45 uur gaan de kinderen met een kinderverpleegkundige van de afdeling één voor één naar de operatieafdeling. Op de afdeling werken uitsluitend gespecialiseerde kinderverpleegkundigen of kinderverpleegkundige in opleiding onder supervisie. U als ouders/verzorgers bent van harte welkom om bij uw kind te blijven gedurende de gehele periode dat uw kind in het ziekenhuis verblijft.

Speelkamer

Op de kinderdagbehandeling op de ziekenhuis locatie in Goes is een speelkamer waar uw kind onder begeleiding gebruik van kan maken. Laat in dat geval de speelkamer opgeruimd weer achter. Gezien de beperkte ruimte is de speelkamer alleen toegankelijk voor de patiëntjes en hun ouders/verzorgers.

Reacties van het kind

Het is mogelijk dat uw kind zich in het ziekenhuis anders gaat gedragen dan normaal, zoals agressief en koppig zijn of zich van u afkeren. Ook is het mogelijk dat uw kind zich extra aanhankelijk gaat gedragen. Dit zijn reacties op een ongewone situatie. Met wat extra aandacht gaat dit voorbij. Kinderen die doen alsof alles hen onverschillig laat, blijken bij thuiskomst vaak meer van slag dan kinderen die in het ziekenhuis heftig reageren.

U kunt zich zorgen maken over de reactie van uw kind op zijn ziekte, zijn behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Aarzel niet deze problemen te bespreken met de arts, de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker. Kind en Ziekenhuis is bereid u telefonisch te woord te staan als u problemen heeft met het verwerken van de opname van uw kind. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft om te praten na een operatie. Als u als ouder(s) zelf door de opname in de problemen raakt, kunt u via de betrokken specialist een beroep doen op een orthopedagoog of geestelijk verzorger van het ziekenhuis.

Weer thuis

Als uw kind weer thuis komt na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat het gewone leven niet zo gemakkelijk wordt opgepakt. Sommige kinderen willen geen moment alleen zijn, zijn prikkelbaar, rusteloos of juist erg in zichzelf gekeerd. Anderen gaan (weer) duimzuigen, angstig dromen of zijn agressief. Het kind kan weer gaan bedplassen of moeilijkheden hebben met het in slaap komen. Het kind heeft dan aandacht, warmte en geduld nodig. Dat zal wel eens moeilijk zijn maar in de regel is het tijdelijk. Het kind moet de ziekenhuiservaring op de een of andere manier verwerken. Blijf de eerste tijd zoveel mogelijk thuis en laat ‘s nachts een lichtje branden.

Geef er aan toe als het op schoot wil zitten of met eten geholpen wil worden. Zodra het kind alles goed heeft verwerkt wil het weer graag ‘groot’ zijn. Praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen zijn ervaringen te verwerken. Gebeuren er dingen waarmee u werkelijk geen raad weet dan kunt u altijd advies vragen aan de huisarts of wijkverpleegkundige. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van Kind en Ziekenhuis. Wij hopen dat wij samen met u door een goede voorbereiding en begeleiding deze moeilijkheden zo veel mogelijk kunnen beperken, zodat uw kind geen nadelige gevolgen van het verblijf in het ziekenhuis ondervindt

Algemene informatie kinderdagbehandeling

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor het geven van informatie aan en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordigers(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Over de WGBO hebben we ook een folder met uitleg over de wet voor kinderen.

Kinderen tot 12 jaar

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind zelf hoeft geen toestemming te geven, maar heeft recht op informatie die in begrijpelijke woorden wordt gegeven afhankelijk van het ontwikkelingsniveau.

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar

Voor een medische behandeling van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf een behandelingsovereenkomst aangaan met de hulpverlener. Dat wil zeggen dat informatie over onderzoeken en behandeling in eerste instantie met de jongeren zelf wordt besproken. Zij moeten zelf toestemming geven voor onderzoeken en behandelingen.

Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide informatie kunt u kijken op de website WGBO.nl of Kindenziekenhuis.nl

Literatuur

Lucas en de slaapdokter (buisjes)

Door Stefan Boonen & Birgitte Vangehuchten
Uitgeverij: Mozaïek
Lucas moet naar het ziekenhuis voor buisjes in z’n oren.
Mooi boek, met duidelijke informatie over narcose.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Nijntje in het ziekenhuis (amandelen knippen) door Dick Bruna

Uitgeverij: De Harmonie, Amsterdam
Prentenboekje met eenvoudige tekeningen, felle kleuren en tekst op rijm, waarin verteld wordt dat Nijntje naar het ziekenhuis moet voor een amandeloperatie.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Dribbels bezoek aan het ziekenhuis (gebroken been) door Eric Hill

Uitgeverij: Stationery & Book productions
Prentenboekje met duidelijke, kleurrijke illustraties. Dribbel gaat samen met z’n vriendjes op bezoek bij Tom de aap, die in het ziekenhuis ligt met een gebroken been.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Sam moet naar het ziekenhuis (foto’s maken en operatie)door Paulette Bourgeois

Sam de schildpad moet naar het ziekenhuis. Hij moet worden geopereerd omdat er een scheurtje in z’n schild zit.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Peter gaat naar het ziekenhuis (gebroken been) uit de serie

Van Reemst kinderboeken/illustraties W. Schmidt
Uitgeverij: Unieboek BV Van Reemst 1981
Opname in het ziekenhuis in verband met een beenbreuk, vanaf ongeval, ziekenauto, tot en met het naar huis gaan.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Jaap de aap in het ziekenhuis (buik-OK) door M. van Bergen en M. van Galen, i.s.m. de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

Uitgeverij: Kosmos 1986
Bijbehorend een informatieboekje voor de ouders (je kind in het ziekenhuis).
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Brombeer bij de dokter (controle) door Lisa Mc.Cue

Uitgeverij: Hema BV Mulder & Zoon
De dokter onderzoekt Brombeer. Klein boekje met harde bladzijden.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Bettie Beer gaat naar het ziekenhuis (blindedarm operatie) door Hetty van Aar

Prentenboekje met harde bladzijden en fel gekleurde illustraties.
Bettie Beer moet naar het ziekenhuis, haar blindedarm moet eruit.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Naar het ziekenhuis (algemeen, opname in het ziekenhuis)

Deltas-boek door Gisela Haberer
Informatief boekje over alles wat je tegenkomt in het ziekenhuis. Tevens is er ruimte in het boek om zelf te schrijven en te tekenen.
Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

De operatie van kleine olifant (operatie – narcose) door José Boone

Boek voor kinderen van 4 tot 8 jaar die een operatie moeten ondergaan. Het verhaal gaat niet in op de soort operatie maar op wat het kind ziet, voelt, hoort en ruikt als het moet worden geopereerd.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Churchilllaan 11, 8e etage
3527 GV Utrecht
Postbus 197
3500 AD Utrecht

T. 085 020 12 65
E.  info@kindenziekenhuis.nl
W. Kindenziekenhuis.nl
W. Jadokterneedokter.nl
Facebook.com/kindenziekenhuis