Tijdens de zwangerschap kunnen we in Adrz verschillende echo’s en onderzoeken doen. Bijvoorbeeld om de groei van het kindje in de buik te bepalen of het kindje te onderzoeken op bepaalde afwijkingen. Hieronder staat meer informatie over de echo’s en onderzoeken tijdens de zwangerschap.

Echo’s tijdens de zwangerschap

In Adrz kunnen we verschillende echo’s doen tijdens de zwangerschap – ook als de zwangere niet onder controle is bij de gynaecoloog. Tijdens een echo bekijken we het kindje in de buik via geluidsgolven. Zo kunnen we onder andere de groei bijhouden. Ons team heeft veel ervaring met het maken van zwangerschapsecho’s en onze wachttijden zijn kort. Bij spoed kunt u als ouders altijd dezelfde dag terecht. We werken met een kleine, vaste groep collega’s, zodat u altijd een vertrouwd gezicht ziet.

Vitaliteitsecho: 7-8 weken

De eerste afspraak bij de verloskundige vindt vaak plaats bij 7-8 weken zwangerschap. Tijdens deze afspraak maken we de ‘vitaliteitsecho’. Tijdens deze echo bekijken we of het hartje klopt, of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er sprake is van één of meerdere kindjes.

Termijnecho: 10-12 weken

Tussen de 10 en 12 weken van de zwangerschap is het kindje in de buik het nauwkeurigst op te meten. Daarom maken we in deze periode een echo om de uitgerekende datum vast te stellen. Dit noemen we de ‘termijnecho’.

Groeiecho: 32 en 36 weken

Sommige zwangeren komen in aanmerking voor groeiecho’s. Bijvoorbeeld als zij onder controle staan bij de gynaecoloog. Tijdens de groeiecho’s controleren we de groei van het kindje: we meten de omtrek van het hoofd, de omtrek van de buik en de lengte van het bovenbeen. Ook bepalen we de hoeveelheid vruchtwater. Indien nodig worden soms aanvullende metingen gedaan. Groeiecho’s vinden plaats bij 32 en 36 weken zwangerschapsduur.

Lees meer over controles tijdens de zwangerschap

Onderzoeken tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zijn verschillende onderzoeken mogelijk naar bepaalde aandoeningen en lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Deze onderzoeken zijn niet verplicht, ouders kunnen zelf kiezen of zij deze wel of niet willen laten doen.

NIPT: vanaf 10 weken

De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is een bloedtest. Hiermee kunnen we via het bloed van de zwangere onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom bij het kindje. Het bloed nemen we af via de arm, er is hierdoor geen risico op een miskraam. De uitslag van de NIPT volgt binnen ongeveer 10 werkdagen.

Lees op Pns.nl meer over de NIPT

13-wekenecho

Met de 13-wekenecho kunnen we al vroeg in de zwangerschap kijken naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Het hebben van een lichamelijke afwijking betekent dat (een deel van) het lichaam er anders uitziet dan normaal. De 13-wekenecho is een medisch onderzoek en lijkt veel op de 20-wekenecho – maar vervangt deze niet.

Zoals aangegeven gaat het bij de 13-wekenecho om een medisch onderzoek. Daarom vragen wij om met maximaal 2 personen naar de afspraak te komen en geen kinderen mee te nemen.

20-wekenecho

De 20-wekenecho is, net als de 13-wekenecho, een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Hoewel we veel ernstige aangeboren afwijkingen kunnen opsporen, kunnen niet alle afwijkingen worden uitgesloten. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, een waterhoofd, een hartafwijking, een gat in het middenrif en een afwijking van de botten. Op het moment dat we iets afwijkends zien op de 20-wekenecho, horen de ouders dit direct en maken we gelijk vervolgafspraken.

Zoals aangegeven gaat het bij de 20-wekenecho om een medisch onderzoek. Daarom vragen wij om met maximaal 2 personen naar de afspraak te komen en geen kinderen mee te nemen.

Voorlichtingsgesprek over de mogelijkheden

In het begin van de zwangerschap plannen we voor de ouders een voorlichtingsgesprek, om meer uitleg te geven over de verschillende, mogelijke onderzoeken. Tijdens dit ‘counselingsgesprek’ geeft de verloskundige uitleg over de bovenstaande onderzoeken, bespreekt de voor- de nadelen hiervan en vertelt hoe het na de uitslag verder gaat.

Meer informatie over de verschillende onderzoeken tijdens de zwangerschap staat op Pns.nl