Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Tijdens uw zwangerschap doen we verschillende onderzoeken zoals een bloedonderzoek en echo’s. Zo kunnen we ook onderzoek doen naar aangeboren afwijkingen. De diverse soorten echo’s en onderzoeken worden aangeboden en met u besproken.

Eerste zwangerschapscontrole

De eerste zwangerschapscontrole neemt wat meer tijd in beslag dan de vervolgbezoeken. Om goede zorg te leveren, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw voorgeschiedenis. Niet alleen uw verloskundige voorgeschiedenis, maar ook andere zaken zoals operaties, ziekten en medicijngebruik.

Tijdens de eerste controle maken we een echo om te zien of de zwangerschap intact is en op de juiste plek (in de baarmoeder) zit. De echo wordt tussen 10 en 12 weken zwangerschapsduur herhaald om de uitgerekende bevaldatum te bepalen. Bij alle zwangeren in Nederland wordt bloedonderzoek aangeboden door de overheid en als je daar toestemming voor geeft, worden onder andere bloedgroep en rhesusfactor, ijzergehalte, infectieziekten zoals HIV, hepatitis B en Lues bepaald tussen 9 en 12 weken zwangerschap.

Wij bieden u een counselingsgesprek aan met een echoscopiste die informatie geeft over de aanvullende onderzoeken die we tijdens de zwangerschap kunnen aanbieden. U kunt het een en ander nalezen in de informatiebrochures ‘De NIPT (onderzoek naar down-,edwards-en patausyndroom)’ en ‘De 13 wekenecho en de 20 wekenecho (onderzoek naar lichamelijke afwijkingen)’ op www.pns.nl.

Vervolgcontroles 

Over het algemeen heeft u in het begin om de 3 à 4 weken een controleafspraak en later in de zwangerschap vaker. We werken volgens een zorgschema waarbij de gynaecoloog of de klinisch verloskundige de controles doen. Afhankelijk van de medische noodzaak wordt de frequentie van de controles individueel bepaald. Bij de controles vragen we hoe u zich voelt, meten we de bloeddruk, de groei en ligging van het kindje en luisteren we naar de harttonen. Vanzelfsprekend heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Indien nodig maken we aanvullend een echo of een hartfilmpje (CTG). Verder wordt een paar keer tijdens de zwangerschap het ijzergehalte in het bloed bepaald om te kijken of u bloedarmoede hebt.

Er zijn vaste momenten waarop we een echo maken. Vroeg in de zwangerschap om de duur van de zwangerschap vast te stellen, indien gewenst een structureel echo- onderzoek bij 20 weken en bij 32 en 36 weken om de groei van uw kindje te bepalen.

Voor een zwangerschapscontrole staat 10 – 15 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, aarzel niet dit tijdens het spreekuur aan te geven. Rond 32 weken zwangerschap gaan we uitgebreider in op de bevalling en bespreken hierbij uw wensen en verwachtingen.

Lees meer over zwangerschapsecho’s.