Eerste zwangerschapscontrole

De eerste zwangerschapscontrole neemt wat meer tijd in beslag dan de vervolgbezoeken. Om goede zorg te leveren, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van je voorgeschiedenis. Niet alleen je verloskundige voorgeschiedenis, maar ook andere zaken zoals operaties, ziekten en medicijngebruik.

Tijdens de eerste controle maken we een echo om te zien of de zwangerschap intact is en op de juiste plek (in de baarmoeder) zit. De echo wordt tussen 10 en 12 weken zwangerschapsduur herhaald om de uitgerekende bevaldatum te bepalen. Bij alle zwangeren in Nederland wordt bloedonderzoek aangeboden doorde overheid en als je daar toestemming voor geeft, worden onder andere bloedgroep en rhesusfactor, ijzergehalte, infectieziekten zoals HIV, hepatitis B en Lues bepaald tussen 9 en 12 weken zwangerschap.

Wij bieden je een counselingsgesprek aan met een echoscopiste die informatie geeft over de aanvullende onderzoeken die we tijdens de zwangerschap kunnen aanbieden. Je kunt het een en ander nalezen in de informatiebrochures ‘Screening op Downsyndroom’ en ‘Structureel Echo Onderzoek’ www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl . Je ontvangt van ons tijdens je eerste afspraak een attentie in de vorm van een knuffelbeertje en het Moederboekje.

Vervolgcontroles 

Over het algemeen heb je in het begin om de 3 à 4 weken een controleafspraak en later in de zwangerschap vaker. Afhankelijk van de medische noodzaak wordt de frequentie van de controles individueel bepaald. Bij de controles vragen we hoe je je voelt, meten we je bloeddruk, de groei en ligging van het kind en luisteren we naar de harttonen. Vanzelfsprekend heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Indien nodig maken we aanvullend een echo of een hartfilmpje (CTG). Verder wordt een paar keer tijdens de zwangerschap het ijzergehalte in het bloed bepaald om te kijken of je bloedarmoede hebt.

Er zijn vaste momenten waarop we een echo maken. Vroeg in de zwangerschap om de duur van de zwangerschap vast te stellen, indien gewenst een structureel echo- onderzoek bij 20 weken en bij 32 en 36 weken om de groei van uw kindje te bepalen.

Voor een zwangerschapscontrole staat 10 – 15 minuten. Denk je meer tijd nodig te hebben, aarzel niet dit tijdens het spreekuur aan te geven. Er is een aantal momenten in de zwangerschap waarin we wat uitgebreider in willen gaan op voedingskeuze voor je kindje de bevalling en pijnstilling. We werken volgens een zorgschema waarbij de gynaecoloog of de klinisch verloskundige de controles doen. Kijk hieronder voor het Zorgschema.