Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Aandachtsgebieden

Obesitas bij kinderen

Overgewicht is een groeiend probleem, ook onder de Zeeuwse bevolking. Meestal zijn  combinaties van levensstijl, beweging, eetpatroon en erfelijke factoren mede oorzaken van het overgewicht. Vaak leven er toch vragen over het bestaan van een medische oorzaak van overgewicht. In de meeste gevallen kan de huisarts hier onderzoek naar instellen. Bij twijfel kan het advies van de kinderarts gevraagd worden.

Zelfs op de kinderleeftijd kunnen er al gevolgen van het overgewicht opgespoord worden. Er kan bijvoorbeeld  hoge bloeddruk optreden, er kan een hoog cholesterol bestaan of kinderen kunnen suikerziekte ontwikkelen. Er wordt altijd verwezen naar een multidisciplinair team, waarin de fysiotherapeut, de diëtiste en de kinderpsycholoog participeren.

Na het eerste consult zijn er (half)jaarlijkse controles door de kinderarts, voor sommige kinderen om complicaties op te sporen, voor andere kinderen is het een steun in de rug!

In zeer ernstige gevallen kan er worden doorverwezen naar de kinderobesitaskliniek Heideheuvel te Hilversum, waar kinderen klinisch of poliklinisch intensief begeleid kunnen worden.

Meer informatie

Kinderorthopedie

Dr. I. Jansen heeft extra ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan congenitale heupdysplasie (CHD). Dit is een aangeboren heupafwijking, waarop door de kinderartsen wordt gescreend bij positieve familieanamnese of na stuitligging. Wanneer CHD is aangetoond volgt behandeling bij dr Jansen met bijvoorbeeld een spreidbroek of gipsbroek. Andere aandoeningen waarbij dr Jansen betrokken wordt zijn het klompvoetje, de rugverkromming (scoliose), beenlengteverschillen, platvoeten en andere aangeboren of verworven groeiafwijkingen. Bij reumatische gewrichtsontstekingen wordt zijn hulp ingeroepen bij intra-articulaire (in het gewricht) medicatie toediening. Ook behandelt hij met ons infecties of ontstekingen van gewrichten, botten, wervels en tussenwervelschijf. Dr Jansen neemt ook deel aan het multidisciplinaire spreekuur op de Lindenhof (kinderrevalidatiecentrum) voor kinderen met spasticiteit of andere neurologische afwijkingen waarbij vergroeiingen aan de benen kunnen voor komen (KNOR spreekuur: Kinderarts, Neuroloog, Orthopeed, Revalidatiearts).

Eind 2014 heeft de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) Adrz officieel benoemd tot Klompvoetcentrum.

Meer informatie

Kinderneurologie

Kinderneurologie is het subspecialisme, dat zich bezig houdt met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hiermee bedoelen we dan hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Soms zijn de problemen aangeboren, soms worden ze pas duidelijk tijdens het opgroeien van het kind. Het gebied is heel breed en  bestrijkt problemen als onder andere wegrakingen, hoofdpijn, hersentumoren,  tics, ontwikkelingsachterstanden, spierzwakte of spierspasticiteit en leerproblemen. Ook bij acute stoornissen als hersenschudding, hersenvliesontsteking en epileptische aanvallen is de (Kinder-) neuroloog betrokken.

Bij Adrz zijn er tal van mogelijkheden om het zenuwstelsel door te meten, dan wel zichtbaar te maken. Te denken valt aan CT, MRI, echo, EMG en EEG. In toenemende mate zijn er ook tal van genetische testen mogelijk, waarvoor bloedafname nodig is. Dit bloed wordt dan elders geanalyseerd.

Een kinderneuroloog kan niet werken zonder een goede samenwerking met andere dokters en andere ziekenhuisafdelingen. Met name met de kinderartsen bestaat een innige band. In ons ziekenhuis wordt de kinderneurologie vorm gegeven door drs. F. (Frank) Visscher, die officieel is geregistreerd als kinderneuroloog. Het is overigens wel zo, dat alle ADRZ – neurologen ook opgeleid zijn om kinderen met acute problemen te kunnen opvangen.

Buiten het ziekenhuis zijn er nauwe banden met het kinderrevalidatiecentrum Revant o.a. via het KNOR-team, waarbij kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts nauw samenwerken. Ook met de kinderpsychiatrie (Ithaka) bestaan goede verhoudingen met consultatiemogelijkheden over en weer. In ons ziekenhuis is nog een neuroloog werkzaam (collega Danielle de Jong) die als epileptoloog met regelmaat spreekuur houdt in het ADRZ vanuit epilepsie centrum Kempenhaeghe in Oosterhout. Ook zij houdt zich bezig met kinderen.

Soms zal het nodig zijn om kinderen naar elders door te verwijzen. Dit betreft dan bv. kinderen met hersentumoren of hele zeldzame spieraandoeningen. Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is hierin onze partner, alhoewel het soms voorkomt dat we nog verder moeten doorverwijzen.

Afspraken voor consultatie lopen via de huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Meer informatie

Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen

Het specialisme Kinder Maag Darm Lever (MDL), betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met problemen van het spijsverteringskanaal of de lever. Patiënten worden meestal verwezen door huisartsen naar de kinderpoli. Alle kinderartsen van onze kinderartsengroep behandelen kinderen met de meest voorkomende MDL- klachten. Die klachten kunnen gaan over: voedingsproblemen, spugen, slecht groeien, diarree, buikpijn, obstipatie, geelzucht.

Bij de diagnostiek en behandeling komt vaak een diëtist(e) te pas, die samen met de kinderarts werkt rond de diagnose en/of behandeling. Dit kan op de polikliniek gebeuren of gedurende een opname. Een pedagogisch medewerkster of kinderfysiotherapeut begeleidt jonge kinderen of jongeren dan weer rond toilettraining of relaxatietraining. Een kinderpsychologe kan een patiënt helpen bij diagnose van functionele buikpijn en verder met praktische handvaten rond het omgaan met functionele buikpijn (een oudere naam hiervoor is een spastische darm). Er wordt heel intensief samengewerkt met academische centra als het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een van haar speerpunten is het beter diagnosticeren en begeleiden van voedingsallergieën. Er kunnen, zo aangewezen, provocatietesten uitgevoerd worden. Bij de begeleiding van een allergie dieet is een opvolging bij een kinderdiëtiste aangewezen. Er is de laatste jaren ook veel aandacht voor preventie van ondervoeding bij ernstig zieke patiënten gedurende een ziekenhuisopname. Veel voorkomende Maag Darm Lever ziektebeelden die kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld, zijn:

  • Coeliackie (glutenovergevoeligheid)
  • Functionele buikpijn
  • Gastro-enteritis (infectie van spijsverteringstelsel)
  • Gastro-oesophageale reflux
  • Helicobacter pylori infectie
  • Lactose intolerantie
  • Obstipatie (functioneel, uitsluiten ziekte van Hirschsprung)
  • Voedselallergie
  • Ernstige voedingsproblemen, waarvoor sondevoeding nodig is (inclusief beoordeling plaatsing PEG sonde)
  • Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, behandeling in samenwerking met een academisch centrum)

Familiaire Hypercholesterolemie bij kinderen

Een aangeboren verhoogd cholesterol in het bloed komt relatief vaker voor in Zeeland dan in de rest van Nederland. Bij een verhoogd cholesterolgehalte is er sprake van versnelde aderverkalking en kunnen patiënten al op relatief jonge leeftijd (onder de 45 jaar) een hartinfarct krijgen. Als bij een volwassenen, na een hartinfarct op jonge leeftijd, een sterk verhoogd cholesterol gehalte wordt vastgesteld, is het raadzaam de familieleden, inclusief kinderen, bloed af te nemen om het cholesterolgehalte te bepalen.

Indien bij een kind het cholesterolgehalte sterk verhoogd is, dient verwijzing naar de kinderarts plaats te vinden. Bij Adrz is dr. Boelen hierin gespecialiseerd. Zij weet welk aanvullend onderzoek nodig is, wanneer behandeling moet worden gegeven en welke medicijnen bij kinderen gegeven kunnen worden. Het beleid bij kinderen wordt onderzocht en geadviseerd vanuit de kinderafdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waarmee zo nodig contact is. Ook wordt samengewerkt met de lipidenpolikliniek (FH poli) van het Erasmus MC in Rotterdam.

Meer informatie

Kinderimmunologie en -infectieziekten

Immunologie is het vakgebied dat zich bezighoud met het afweersysteem tegen infectieziekten. Het afweersysteem bestaat uit verschillende componenten: organen (zoals lymfklieren, milt, beenmerg en amandelen), cellen (zoals witte bloedcellen) en eiwitten (zoals antistoffen). Als bacteriën of virussen het lichaam binnendringen probeert het afweersysteem de bacteriën en virussen te elimineren. Het afweersysteem kent een niet-specifiek deel (zoals complement eiwitten en bepaalde witte bloedcellen, granulocyten) en een specifiek deel (zoals antistoffen die door andere witte bloedcellen, zogenaamde B lymfocyten, worden gemaakt en weer andere witte bloedcellen, zogenaamde T lymfocyten, die cellen die geïnfecteerd zijn met virussen  doden).

Binnen onze vakgroep Kindergeneeskunde is er een grondige kennis van de normale rijping van het afweersysteem bij kinderen en mogelijke afwijkingen daarin. Er is een goede samenwerking met kinderartsimmunologen en infectiologen in Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

De afdeling Kindergeneeskunde heeft meerdere ultraclean rooms (een box voor omgekeerde isolatie met overdruk) om kinderen met verminderde afweer goed te beschermen tegen infecties. Toediening van immunoglobulines (de eiwitten waarin de antistoffen zitten) via een bloedvat of onder de huid is voor sommige kinderen nodig en kan in het ziekenhuis of thuis worden gegeven. Hiermee zijn kinderen, die bijvoorbeeld niet genoeg antistoffen kunnen maken, beschermd tegen infecties.

Kinderhematologie

Hematologie gaat over niet-kwaadaardige ziektes van het bloed. Het gaat om aandoeningen waarbij het bloed niet goed gemaakt wordt, maar ook als de bloedcellen te snel ‘afgebroken’ worden. Ook komt het voor dat het bloed niet goed stolt of zelfs te snel stolt. Om deze problemen te onderzoeken is bloedonderzoek nodig. De kinderartsen dr. Nix en dr. Jonkers zijn gespecialiseerd in bloedziekten. Soms is het nodig kinderen met bloedaandoeningen samen met een academisch ziekenhuis te zien en te behandelen.