Deze folder geeft u informatie over de transitiepoli voor jongvolwassenen met diabetes mellitus (suikerziekte). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Overstap van kinderdiabetes naar afdeling volwassenen

Voor jongvolwassenen kan de overstap van de afdeling Kinderdiabetes naar de Diabetesafdeling voor volwassenen een hele overstap zijn. Deze overstap wordt ‘transitie’ genoemd. Binnen het ziekenhuis word je met deze overstap begeleid via de Transitiepoli. Met deze folder wil Adrz jou en je ouders/verzorgers informeren over de belangrijkste verschillen tussen de afdeling Kinderdiabetes en de Diabetesafdeling voor volwassenen.

Overgangsperiode

Het is de bedoeling dat je steeds meer verantwoordelijkheid leert nemen voor je leven met diabetes. In Adrz werk je samen met het Kinderdiabetesteam om langzaam meer verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor kun je langzaam wennen aan de overgang naar de Diabetesafdeling voor volwassenen.