ISO 15189 accreditatie voor Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst

Aan het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en de Trombosedienst van Adrz is de ISO 15189 accreditatie toegekend door de nationale Raad Voor Accreditatie. Adrz voldoet hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor Medische Laboratoria.

 

Adrz Iso15189 Accreditatie Nieuws

Betrouwbare partner laboratoriumtesten en trombosedienst

Voor de toekenning van deze accreditatie zijn zowel technische competenties getoetst als kwaliteitseisen gesteld aan het managementsysteem. We laten hiermee zien dat we een betrouwbare partner zijn op het gebied van laboratoriumtesten en de trombosedienst op de locaties Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg. Ook de Point Of Care Testen (POCT) die onder de vlag van onze afdeling worden uitgevoerd op de huisartsenposten in Goes en Vlissingen en Emergis vallen onder de accreditatie.

De voorbereidingen voor het behalen van deze accreditatie hebben 2 jaar geduurd.