Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Karin aan het woord over valpreventie

Karin is ruim vijf jaar verpleegkundige op de afdeling Cardiologie en houdt zich bezig met valpreventie. Zij ziet vallen tijdens een ziekenhuisopname regelmatig voorbijkomen, vooral bij de oudere patiëntengroep. Karin vertelt over valpreventie:

Waarom is valpreventie zo belangrijk?

“Het is een groot en belangrijk onderdeel van veilige patiëntenzorg. Vallen kan bij sommige patiënten een hoger risico met zich mee brengen. Denk hierbij aan patiënten met dementie, een delier, neurotische problemen, zwakte door ziekte en hartritmestoornissen. Het is van belang om stil te staan bij de vraag waarom iemand is gevallen. Want wanneer je de oorzaak van het vallen weet, kan je beter inspelen op het vallen en dit in het vervolg tegen gaan.”

Wat kan een mogelijke oorzaak van vallen zijn?

“Patiënten kunnen bijvoorbeeld last krijgen van een delier. Dan is er sprake van plotselinge verwardheid. Patiënten met een delier gedragen zich anders dan dat zij normaal gesproken doen en zij kunnen door de verwarring uit bed vallen.”

Wat voor hulpmiddelen worden er ingezet om vallen tegen te gaan?

“We maken gebruik van bewegingsmelders, camera’s, babyfoons, tentbedden, bedhekjes, bedbellen en valmatten. Bij Cardiologie wordt gebruik gemaakt van vrijheidsbeperkende maatregelen om het vallen tegen te gaan. Bij het inzetten van bepaalde hulpmiddelen moet een geriater, een medisch specialist én een familielid toestemming geven. Verder vindt er scholing plaats en worden verbeterpunten uit de VIM-commissie (Veilig Incident Melden) ingebracht om aandacht te geven aan valpreventie.”

Wat doe jij nog extra aan valpreventie?

“Mijn tip is: Wees je ervan bewust waarom een patiënt onrustig is. Voor de patiënt kan het al veel helpen dat je bij het avondritueel iets meer tijd neemt of een ronde loopt. Dit kost natuurlijk tijd, maar het kan uiteindelijk tijd opleveren.”