Tijdens uw bezoek aan de oogarts heeft u te horen gekregen dat u een perifere iridotomie (laserbehandeling) krijgt. Het kan ook zijn dat u zojuist deze behandeling heeft ondergaan, omdat er een indicatie was dit op korte termijn uit te voeren.

Behandeling perifere iridotomie

In deze folder kunt u (na)lezen wat de behandeling inhoudt. De perifere iridotomie zal verder in deze folder afgekort worden tot PI.

Wanneer komt u in aanmerking voor een PI-behandeling?

Een PI wordt gedaan bij een nauwe kamerhoek in het voorste gedeelte van het oog. Vaak zien we een nauwe kamerhoek in combinatie met een verhoogde oogdruk.

De oogdruk wordt bepaald door de aanvoer en afvoer van kamerwater. Het kamerwater wordt aangemaakt in het corpus ciliaire (straalvormig lichaam) achter de iris (regenboogvlies) en loopt via de achterste oogkamer (de ruimte tussen de iris en ooglens), via de pupilopening naar de voorste oogkamer (de ruimte tussen het hoornvlies en de iris).

De afvoer van kamerwater vindt plaats in de kamerhoek (de hoek van de voorste oogkamer), via het trabekelsysteem (een soort filtersysteem) richting de kanaaltjes van Schlemm (het afvoerkanaal).

Bij een nauwe kamerhoek wordt er meer kamerwater aangevoerd dan dat er afgevoerd kan worden, waardoor de oogdruk stijgt. Deze stijging is niet op ieder moment meetbaar. Soms stijgt alleen de oogdruk in het donker, doordat de groter wordende pupil de kamerhoek verder afsluit.

Een verhoogde oogdruk geeft meer kans op glaucoom. De stijging van de oogdruk geeft meer druk op de oogzenuw, waardoor deze beschadigt en er gezichtsvelduitval ontstaat. Schade die ontstaan is aan de oogzenuw en het gezichtsveld is onomkeerbaar. Daarom is een tijdige (preventieve) behandeling van groot belang.

De behandeling heeft als doel:

  • de oogdruk te verlagen
  • te voorkomen dat de oogdruk stijgt
  • te voorkomen dat de kamerhoek volledig afsluit en er een acuut glaucoom ontstaat