Deze folder geeft u informatie over een 13C ureum ademtest. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Patiëntvriendelijk en niet belastend onderzoek

Een ademtest is een patiëntvriendelijk en niet belastend onderzoek om vast te stellen of u besmet bent met de Helicobacter pylorie bacterie, die misschien de oorzaak kan zijn van uw maagklachten. Deze bacterie kan eenvoudig opgespoord worden via een ademtest. Bij de ademtest wordt gebruik gemaakt van een 13C Ureum tablet. Dit stofje komt ook in de vrije natuur voor en is een volstrekt onschuldige markering- stof welke in de uitademingslucht is te meten.

Voorbereiding

  • U moet nuchter zijn op de dag van het onderzoek. Dat betekent niet eten, drinken of roken vanaf 0.00 uur.
  • Als u medicijnen gebruikt, geef dat dan door aan de verpleegkundige die de test afneemt. Als u maagbeschermers (bv. omeprazol) gebruikt, dan graag stoppen 5 dagen voor de ademtest.