Deze folder geeft u informatie over anale manometrie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de
situatie anders kan zijn dan beschreven.