Deze folder geeft u informatie over BCG-blaasspoeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Therapie met BCG-blaasspoeling is een behandeling waarbij een antikankermedicijn direct in de blaas wordt gebracht. Deze therapie wordt vaak gebruikt als behandeling en ter voorkoming van oppervlakkige
blaastumoren.