Deze folder geeft u informatie over een behandeling van de aangezichtszenuw (ganglion sfenopalatinum). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel behandeling

Het ganglion sfenopalatinum is een kleine zenuwknoop gelegen bij de oogkas en neusholte. Deze zenuwknoop bevindt zich zowel links als rechts van uw gezicht. Het doel van de behandeling is om de pijngeleiding van deze zenuwknoop voor langere tijd uit te schakelen.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken te beoordelen. In een aantal gevallen is een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk. Uw pijnarts zal dit verder met u bespreken.