In deze folder leest u wat het BERA-onderzoek inhoudt, hoe u zich voorbereidt en hoe het onderzoek verloopt. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.