Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over een bronchoscopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een bronchoscopie

Tijdens een bronchoscopie wordt er met een bronchoscoop gekeken in de luchtwegen. Een bronchoscoop is een lange buigzame slang met een lens die via uw mond ingebracht wordt. Indien nodig kunnen tijdens het onderzoek kleine stukjes longweefsel weggehaald worden. Een bronchoscopie kan worden uitgevoerd om een aandoening vast te stellen of te behandelen.

Het onderzoek

Uw neus en mond vormen de ingangen naar uw luchtwegen en de longen. Hoewel de kleinere luchtwegen en de longen niet kunnen worden gezien, maakt de bronchoscoop het wel mogelijk om de grootste longtakken te bekijken. De longarts en een verpleegkundige zijn bij u. Zij leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.

  • Nadat u plaatselijk bent verdoofd, door middel van een keelspray en vernevelen, wordt u verzocht om op de onderzoekstafel plaats te nemen. Meestal in een half zittende houding.
  • U krijgt een bijtring tussen uw tanden.
  • Het licht wordt gedimd en het onderzoek gaat beginnen.
  • De arts brengt de bronchoscoop in via uw mond. Deze gaat verder tussen de stembanden door en komt dan uit in de luchtpijp. De luchtwegen worden niet afgesloten zodat u rustig kunt doorademen. Indien nodig wordt extra zuurstof toegediend.
  • Tijdens het onderzoek wordt uw hartslag gecontroleerd.

Via een lampje aan het einde van de bronchoscoop kan de arts de binnenkant van de bovenste luchtwegen goed bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen of een kleinstukje weefsel (biopt) weggenomen voor onderzoek. Het kan nodig zijn om de luchtwegen te spoelen. Dit wordt lavage genoemd. Er wordt dan steriel zout water via de scoop ingespoten en direct weer afgezogen. Het afgezogen vocht wordt dan verder onderzocht in het laboratorium.

Voorbereiding en onderzoek nemen in totaal ongeveer 30-45 minuten in beslag. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15-25 minuten.