Deze folder geeft u informatie over defecografie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Röntgenfoto’s endeldarm

Bij een defecografie worden röntgenfoto’s gemaakt van het laatste gedeelte van de darm, de endeldarm. Om de endeldarm goed af te kunnen beelden wordt contrastmiddel gebruikt.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • zwanger bent of denkt dat te zijn. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is
  • niet tien minuten zelfstandig op een stoel zonder rugleuning kunt zitten
  • binnen vier dagen na een colon- of rectoscopie de defecografie gepland heeft staan. Het onderzoek moet dan worden verplaatst
  • op de geplande datum menstrueert