Deze folder geeft u informatie over diabetes (suikerziekte) en een ziekenhuisopname. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

U bent opgenomen in Adrz en u hebt diabetes mellitus (suikerziekte). Uw ziekenhuisopname kan invloed hebben op uw bloedsuikerwaarde. Andersom kan uw bloedsuikerwaarde ook invloed hebben op uw herstel. In deze folder leest u meer over waarom goede bloedsuikerwaarden tijdens een opname belangrijk zijn, de factoren die tijdens een ziekenhuisopname invloed kunnen hebben op uw bloedsuiker, wat u zelf kunt doen en hoe de behandeling en begeleiding binnen Adrz wordt vormgegeven.