Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Onderstaande informatie is een aanvulling op Angiografie algemeen. Zorg ervoor dat u deze informatie eerst goed doorneemt om volledig op de hoogte te zijn van de behandeling, voorbereiding en nazorg.

Wat is dotteren/PTA van een dialyseshunt in de arm?

Bij een PTA/het dotteren van een dialyseshunt wordt een vernauwing/verstopping van de dialyseshunt in de arm of de bloedvaten in de buurt van de shunt verholpen. Hierbij wordt de shunt of het bloedvat met een speciale ballon (dotterballon) opgerekt om op deze manier het bloedvat weer voldoende doorgankelijk te maken.

Foto’s eindresultaat

Na het dotteren worden opnieuw foto’s gemaakt van de bloedvaten om het resultaat te bekijken. Indien nodig kan het dotteren herhaald worden tot het gewenste resultaat is bereikt.

Nazorg

De nazorg zoals beschreven in de folder ‘Angiografie algemeen’ kan bij deze behandeling afwijken. Als de punctie heeft plaatsgevonden in de arm, zal vaak het toegangspoortje worden verwijderd op de afdeling Dialyse, waar u nog 1 uur blijft ter observatie (indien zich geen problemen voordoen).