Bij het EBUS-onderzoek wordt met behulp van een speciale bronchoscoop met echotip-onderzoek gedaan om vanuit de luchtpijp weefsel te verkrijgen van klieren die zich tussen de longen bevinden. Het weefsel dat met behulp van een dunne naald wordt verkregen, wordt verder in het laboratorium onderzocht om een diagnose te stellen. Wanneer er al een diagnose is, wordt beoordeeld in hoeverre de ziekte is uitgebreid.

Endo Bronchiaal Ultra Sound(EBUS) is een echo-onderzoek in de luchtwegen. Dit onderzoek gebeurt met een dunne flexibele slang (scoop) die via uw mond naar de luchtpijp gebracht wordt. Aan de tip van de scoop zit een echo-apparaatje. Dit zendt onhoorbare geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven worden door ieder orgaan/weefsel op een andere manier weerkaatst. De teruggekaatste geluidgolven worden op een beeldscherm tot een beeld gevormd. Dit is het echobeeld.

Wat is het doel?

Het doel van dit onderzoek is het inspecteren van de luchtwegen en het inspecteren/ zichtbaar maken van hetweefsel (vaak klieren) rond de grote luchtwegen. Onder geleide van het echobeeld, kan er gelijk weefsel afgenomen worden voor verdere onderzoek zodat het duidelijk wordt wat de oorzaak is van uw klachten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld 40 minuten. Dit kan als belastend ervaren worden daarom gebeurt dit onderzoek altijd met “roesje” (sedatie).